Kako možemo pomoći da se unese mir u naše vlastite živote i u živote drugih ljudi?

Možemo biti od pomoći sebi i drugima samo onda kad osećamo da je neophodno da se molimo i da meditiramo svakog dana. Moramo da osećamo da postoji Neko ko stalno žarko želi da nas učini srećnim i da nam pokaže kako da služimo našoj braći i sestrama ovog sveta. Ali, moramo da se molimo i meditiramo da bismo dobili Njegovo unutrašnje Vođstvo. Neophodno je da iznutra dobijemo poruku svetlosti; tek tada ćemo biti u položaju da ponudimo tu poruku svetu u celini.

Neophodno je da se molimo i da meditiramo svakog dana, najbolje rano ujutru u tačno utvrđeno vreme. Onda ćemo jednog dana sigurno steći prosvetljenje, a to prosvetljenje će preobraziti naše živote. Duhovne knjige nam donekle mogu pomoći, ali ako želimo da budemo dobri ili savršeni instrumenti našeg Unutrašnjeg Pilota, tako da možemo da učinimo srećnim ne samo sebe već i ostala ljudska bića, moramo da se pouzdamo u naš unutrašnji život. U tom unutrašnjem životu naći ćemo odgovore na sva naša spoljašnja pitanja.

 

(Šri Činmoj je odgovorio na ovo pitanje tokom specijalne emisije u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu, 21. jula 1995.)

Scroll to Top