svetlost nesebicnog sajt

Svetlost nesebičnog služenja

Svetlost nesebičnog služenja
– pitanja i odgovori iz TV intervjua o meditaciji, duši, ulozi duhovnog učitelja, duhovnom napretku i brojnim temama koje se tiču samorazvoja

 

Guru, zašto se ne sećamo nijednog od naših prošlih života?

Šri Činmoj: Da li se mi sećamo šta smo jeli jutros? Ako bih te pitao šta si jeo prošlog petka ili subote, bio bi potpuno zbunjen. Zašto? Zato što tome nisi pridavao nikakav značaj. Isto je i sa našim prošlim životima. U ovom trenutku nije nam potrebno da ih se sećamo.

Može li meditacija da pomogne da prevaziđemo strah od smrti?

Šri Činmoj: Naravno! Meditacija lako može da nam pomogne da prevaziđemo strah od smrti. Meditacija znači svesnu komunikaciju sa Bogom. Ako smo u stanju da uspostavimo svesno jedinstvo sa Bogom, koji je sam Život, onda ne može biti straha od smrti. Tada ne samo da ćemo pobediti naš strah od smrti, već i našu sumnju u Božije postojanje u našem sopstvenom životu i u životima drugih. Nama je veoma lako da poverujemo da Bog postoji samo u nama ili samo u duhovnim ljudima. Ali, ako meditiramo, postaje nam jasno da Bog ne postoji samo u nama, već i u ljudima koje ne volimo ili ne cenimo.

Scroll to Top