birds logo

 • Sri Chinmoy
 • Sri Chinmoy
 • Sri Chinmoy
 • Sri Chinmoy

Silazak plavog


silazak

Silazak plavog
(drama Šri Činmoja o životu Šri Aurobinda, revolucionara, pisca, velikog duhovnog učitelja)

 

AUROBINDO: Kako Vam ide sa Vašom Sadanom?

PURANI: ... Teško je skoncentrisati se na nju sve dok Indija nije slobodna.

AUROBINDO: Možda neće biti neophodno da se pribegne revolucionarnoj aktivnosti da bi se oslobodila Indija.

PURANI: (Skroz iznenađen) Ali, bez toga, kako će britanska vlast otići iz Indije?

AUROBINDO: To je drugo pitanje; ali, ako Indija može da stekne slobodu bez revolucionarne aktivnosti, zašto biste Vi sprovodili svoj plan? Bolje je koncentrisati se na jogu - duhovnu praksu... Pretpostavimo da dobijete uverenje da će Indija biti slobodna?

PURANI: (Dobro znajući da jedino Aurobindo može da ga uveri) Ko može da mi da takvo uverenje?

AUROBINDO: Pretpostavimo da ja mogu da Vam dam to uverenje?

PURANI: Ako mi Vi date uverenje, onda mogu da ga prihvatim.

AUROBINDO: Onda Vam dajem uverenje da će Indija biti slobodna.

Najnovije u rubrici

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

Unutrašnji i spoljašnji mir

Unutrašnji i spoljašnji mir

Mi smo tačni prototipovi sveta. Mi smo kao mikrokosmos, a svet je makrokosmos. Svetac uvek vidi sve na svetu, čak i najvećeg lopova, kao sveca. Slično tome, lopov će videti...

Moje ružine latice, deo 1

Moje ružine latice, deo 1

- Predavanja koja je Šri Činmoj održao na evropskim univerzitetima tokom svoje turneje po Evropi,  1970. godine - Našem svetu je potreban mir, radost, blaženstvo, sklad i razumevanje. Mi osećamo da...

50 brodova slobode do jedne Zlatne Obale

50 brodova slobode do jedne Zlatne Obale

- deo 4- - Predavanja koja je Šri Činmoj održao na univerzitetima u 50 američkih država u kojima govori o raznim temama koje se tiču duhovnih tema kao što su oslobođenje,...

Unutrašnji mir i svetski mir

Unutrašnji mir i svetski mir

"Unutrašnji mir nas neprekidno budi za jednu višu, vrhunsku stvarnost. Mir! Narodi koji teže miru više nego bilo čemu drugom su božanski izvrsni. Pojedinac koji teži miru više nego bilo...

Sreća

Sreća

"Kada u spoljašnjem životu razgovaramo sa ljudima i razmenjujemo ideje, mi stičemo neku vrstu radosti. Ali, to nije prava radost; to je samo jedna vrsta zadovoljstva. Prava radost je...

Čas za meditaciju

Čas za meditaciju

- govori, pitanja i odgovori o disciplini, praksi i tehnici meditacije - "Mi očekujemo da se nešto desi smesta. Svi mi hoćemo da postanemo Bogoostvarene duše preko noći. To je sjajna...

Buđenje

Buđenje

- autobiografske priče -More svetlosti(iskustvo u četrnaestoj godini)Kad god bi mi se ukazala prilika, odlazio sam na obalu večno plavog mora i tu sam sedeo u osami. Ptica moje svesti...

Plač zemlje susreće osmeh Neba (6)

Plač zemlje susreće osmeh Neba (6)

- Odgovori na pitanja koja su Šri Činmoju postavljali slušaoci nakon niza predavanja na raznim institucijama i univerzitetima – Pitanje: Kako može čovek, ograničeno ljudsko biće u konačnom, da ostvari Beskonačno...

Glad tame i gozba svetlosti

Glad tame i gozba svetlosti

Nama je iskreno potrebna svetlost. Ali, ako svetlost ne dođe, moramo biti spremni da čitavu Večnost čekamo na beskrajnu Svetlost koja će preplaviti naše unutrašnje i spoljašnje biće. Laž će...

Pometnja uma i prosvetljenje srca II

Pometnja uma i prosvetljenje srca II

- Pitanja i odgovori na koji način možemo da upotrebimo sposobnost svog srca da ublažimo ili prevaziđemo mentalne probleme, kao što su sumnja, strepnja, briga i postignemo osećanje dobrobiti i...

Učitelj i učenik

Učitelj i učenik

- uvid u odnos učitelja i učenika - Zadatak duhovnog Učitelja je da svoje učenike navede da osete da je bez ljubavi i istine život besmislen i jalov. Najvažnije što...

Đainizam: daj život, ne uzimaj ga

Đainizam: daj život, ne uzimaj ga

- osnovni pojmovi đainizma, ahimsa (nenasilje), drevna ekologija (sklad sa prirodom), život Mahavire (Budinog savremenika) - Gospod Mahavira nije bio osnivač đainske religije. Đainizam ima dug i slavan red učitelja koji...

Milost

Milost

- kako deluje u duhovnom životu i kakav je njen odnos prema našem ličnom naporu - Lako je reći da je uz Božiju Milost sve moguće. To smo čuli od svakog...

Na krilima srebrnih snova

Na krilima srebrnih snova

- pitanja i odgovori o prirodi i duhovnom značenju snova -   Zašto snovi ponekad mogu da budu inspirativniji od stvarnosti? Svako ljudsko biće misli da je san beskrajno inspirativniji od stvarnosti. San...

Prevazići prošlost

Prevazići prošlost

- Pitanja i odgovori o prevazilaženju slabosti, negativnih stanja, loših prošlih iskustava - Pitanje: Kako da izađemo iz depresivnog stanja?Šri Činmoj: Ako znaš da si progutao otrov, moraš uzeti protivotrov, a...

Macjendranat i Gorakšanat: dva duhovna l…

Macjendranat i Gorakšanat: dva duhovna lava

- Šri Činmojeva drama o životu dva srednjovekovna duhovna Učitelja iz Nepala - (Dva građanina se sreću u kraljevstvu kralja Harabange.) Prvi građanin: Neizdržljivo, neizdržljivo. Kralj je nepodnošljiv.Drugi građanin: Neoprostivo, neoprostivo....

Najčitanije u rubrici

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

Pesme duše

Pesme duše

Pesme duše- duhovni eseji - Moje telo O, moje telo, ti si dar Svevišnjeg. Neiscrpne mogućnosti u sebi skrivaš. Ne shvatiti te znači ne razumeti instrument koji je odabrao Bog.Ti nećeš, ne...

Pometnja uma i prosvetljenje srca

Pometnja uma i prosvetljenje srca

- pitanja i odgovori o prirodi uma, načinima da umirimo i kontrolišemo misli - Pitanje: Zašto je um destruktivan? Šri Činmoj: Kada je Bog stvorio um, srce, telo i vital, On nije...

Vede: prvi zov besmrtnosti

Vede: prvi zov besmrtnosti

Vede: prvi zov besmrtnosti(univerzitetska predavanja) Drage sestre i braćo, održaću sedam predavanja o Vedama na Sedam Sestara koledža. Zanimljivo je da je i sama Rig Veda (Rig Veda) zaokupljena sa 7...

Meditacije: hrana za dušu

Meditacije: hrana za dušu

Meditacije: hrana za dušuinspirativne misli i aforizmi za svakodnevne meditacije Postoji samo jedan beznadežan zadatak, a taj zadatak je nastojanje da se dokuče tajne univerzuma pre nego što čovek otkrije sebe...

Upanišade: kruna indijske duše

Upanišade: kruna indijske duše

Upanišade: kruna indijske duše- predavanja održana na istaknutim univerzitetima - Vizionari Upanišada nisu osećali potrebu da odlaze u bilo koji duhovni centar, ni potrebu da odlaze u neki hram, ni potrebu...

Telo: tvrđava čovečanstva

Telo: tvrđava čovečanstva

Telo: tvrđava čovečanstva(pitanja i odgovori o telu, jogi, kontroli daha i čula, zdravlju) Duša, koja je svesni, božanski deo Boga, mora da živi u fizičkom telu da bi napredovala. U crkvi...

Moja flauta

Moja flauta

Moja flauta(zbirka poezije)   Pesnik priziva zoru jučerašnjeg sna i potom je preobražava u dan današnje stvarnosti. Grešimo, nažalost, kada pokušavamo da razumemo poeziju. Poezija ne postoji da bi se razumela. Poezija...

Macjendranat i Gorakšanat: dva duhovna l…

Macjendranat i Gorakšanat: dva duhovna lava

- Šri Činmojeva drama o životu dva srednjovekovna duhovna Učitelja iz Nepala - (Dva građanina se sreću u kraljevstvu kralja Harabange.) Prvi građanin: Neizdržljivo, neizdržljivo. Kralj je nepodnošljiv.Drugi građanin: Neoprostivo, neoprostivo....

Bog i kosmička igra

Bog i kosmička igra

Kako da naučimo da volimo Boga?Šta se događa ako ne volimo Boga? Ako ne osetimo ljubav prema njemu ujutru, ceo dan će nam biti jadan; postoji osećaj osujećenosti. Ali ako...

Učitelj i učenik

Učitelj i učenik

- uvid u odnos učitelja i učenika - Zadatak duhovnog Učitelja je da svoje učenike navede da osete da je bez ljubavi i istine život besmislen i jalov. Najvažnije što...

Sreća

Sreća

"Kada u spoljašnjem životu razgovaramo sa ljudima i razmenjujemo ideje, mi stičemo neku vrstu radosti. Ali, to nije prava radost; to je samo jedna vrsta zadovoljstva. Prava radost je...

Đainizam: daj život, ne uzimaj ga

Đainizam: daj život, ne uzimaj ga

- osnovni pojmovi đainizma, ahimsa (nenasilje), drevna ekologija (sklad sa prirodom), život Mahavire (Budinog savremenika) - Gospod Mahavira nije bio osnivač đainske religije. Đainizam ima dug i slavan red učitelja koji...

Unutrašnji mir i svetski mir

Unutrašnji mir i svetski mir

"Unutrašnji mir nas neprekidno budi za jednu višu, vrhunsku stvarnost. Mir! Narodi koji teže miru više nego bilo čemu drugom su božanski izvrsni. Pojedinac koji teži miru više nego bilo...

Silazak plavog

Silazak plavog

Silazak plavog(drama Šri Činmoja o životu Šri Aurobinda, revolucionara, pisca, velikog duhovnog učitelja) AUROBINDO: Kako Vam ide sa Vašom Sadanom?PURANI: ... Teško je skoncentrisati se na nju sve dok Indija nije...

Prevazići prošlost

Prevazići prošlost

- Pitanja i odgovori o prevazilaženju slabosti, negativnih stanja, loših prošlih iskustava - Pitanje: Kako da izađemo iz depresivnog stanja?Šri Činmoj: Ako znaš da si progutao otrov, moraš uzeti protivotrov, a...

Milost

Milost

- kako deluje u duhovnom životu i kakav je njen odnos prema našem ličnom naporu - Lako je reći da je uz Božiju Milost sve moguće. To smo čuli od svakog...

Kroz sto godina

Kroz sto godina

Kroz sto godina- šta nam je potrebno da počnemo duhovno putovanje - Da biste postali jedno sa Bogom, morate da svesno započnete svoje duhovno putovanje. Svi moramo da ga započnemo bez...

Na krilima srebrnih snova

Na krilima srebrnih snova

- pitanja i odgovori o prirodi i duhovnom značenju snova -   Zašto snovi ponekad mogu da budu inspirativniji od stvarnosti? Svako ljudsko biće misli da je san beskrajno inspirativniji od stvarnosti. San...

Filozofija za Novi milenijum

Filozofija za Novi milenijum

Filozofija za Novi milenijumŠri Činmoj - zbirka nadahnjujućih i ohrabrujućih misli, aforizama i poema posvećena novom milenijumu - Nikad sebi ne dopustite da osećateDa ste neuspešni.Božija Milost i Božija LjubavNeće to dopustiti.

Glad tame i gozba svetlosti

Glad tame i gozba svetlosti

Nama je iskreno potrebna svetlost. Ali, ako svetlost ne dođe, moramo biti spremni da čitavu Večnost čekamo na beskrajnu Svetlost koja će preplaviti naše unutrašnje i spoljašnje biće. Laž će...

Posetioci sajta

 Broj posetilaca: 8 gostiju