O meditaciji i religiji

Neke ljude brine da li meditacija odbacuje svet. Kakav je Vaš odgovor na to?

Ta teorija je apsolutno pogrešna. Meditacija ne odbacuje niti odbija bilo šta u životu. Naprotiv, ispravna meditacija privata sve što imamo i sve što jesmo. Meditacija je sveprihvatajuća; ona nam neće reći da izbegavamo društvo niti će nam izazivati negativna osećanja prema bilo čemu. Ona ne traži od nas da odemo na Himalaje. Bog nam …

Neke ljude brine da li meditacija odbacuje svet. Kakav je Vaš odgovor na to? Read More

Dugo vremena su ljudi meditirali za dobro čovečanstva, ali ne izgleda da čovečanstvo ide pravim putem. Može li meditacija da ubrza napredak sveta?

Najpre treba da pođemo od sebe. Naš napredak u celini zavisi od vapaja našeg srca. Ako ja, kao pojedinac, mogu da postanem dobar, božanski i savršen, zahvaljujući plaču moga srca i Božijoj Milost, onda će bar jedna osoba biti oslobođena od okova neznanja. A ako jedna osoba iskreno plače i teži za mirom i savršenstvom, …

Dugo vremena su ljudi meditirali za dobro čovečanstva, ali ne izgleda da čovečanstvo ide pravim putem. Može li meditacija da ubrza napredak sveta? Read More

Koji je glavni faktor koji doprinosi Vašoj veri i kako se Vaša vera razlikuje od drugih?

Kao prvo, u duhovnom životu nema takmičarskog duha, tako da ja ne poredim svoj put sa drugim putevima. Svaki put ima svoju vrednost. Svaki put ima specifičan način na koji vodi aspiranta prema njegovom suđenom Cilju. Naš put je put ljubavi, posvećenosti i predanosti Volji Svevišnjeg. To je ono što mi posebno naglašavamo. Ja ne …

Koji je glavni faktor koji doprinosi Vašoj veri i kako se Vaša vera razlikuje od drugih? Read More

Smatrate li da bi roditelji trebalo da podučavaju decu religiji ili bi deca trebalo da budu slobodna da izaberu svoj vlastiti oblik obožavanja kad odrastu?

Dok je dete još nedoraslo, ono ne zna koja hrana je dobra a koja hrana je loša, pa je vaša obaveza, kao majke ili oca, da mu date ono što osećate da je dobro za njega. To nije nametanje, to je davanje. Otkrili ste da je nešto istinito, da je nešto dobro ili loše. Zar …

Smatrate li da bi roditelji trebalo da podučavaju decu religiji ili bi deca trebalo da budu slobodna da izaberu svoj vlastiti oblik obožavanja kad odrastu? Read More

Kakva će biti budućnost religije?

Religija predstavlja zemaljski aspekt božanstvenosti koju otelovljuju Spasitelj Hrist, ili Šri Krišna, Gospod Buda i drugi. Ona predstavlja telo ili spoljašnju odoru njihove božanstvenosti. Telo ne može da potraje; samo će svest, unutrašnja božanstvenost koja se ispoljila i zauvek se ispoljava kroz Isusa Hrista, Gospoda Budu i druge trajati i trajati i trajati. Ja snažno …

Kakva će biti budućnost religije? Read More

S obzirom da verske razlike mogu da stvore toliko netolerancije u svetu, kakav bi bio ispravan stav prema veri drugih ljudi?

Nijedna religija ne uči nas da mrzimo ljudski rod. Mi, ljudska bića, smo ti koji biramo da mrzimo jedni druge. Ali, duhovni Učitelji najvišeg reda, koji su osnivači i očevi raznih religija, uče nas jedino da volimo. Ja sam hindus. Moji preci, vedski mudraci, učili su nas da volimo svakog. Spasitelj Hrist je takođe doneo …

S obzirom da verske razlike mogu da stvore toliko netolerancije u svetu, kakav bi bio ispravan stav prema veri drugih ljudi? Read More

Mnoge religije tvrde da su bogovi drugih religija lažni, a da je njihov Bog pravi. Vi govorite o Svevišnjem, ali izgleda da to nije neki poseban Bog za razliku od svih drugih bogova.

Za nas, postoji samo jedan Bog. Duhovni Učitelji najvišeg reda su upravo ispoljavanja Boga. Drvo ima mnogo grana. Svaka grana je moćna, ali bez stabla, ne može biti grana. Bog je stablo drveta. Ako neka religija tvrdi da je njihov spasitelj jedini spasitelj, ne možemo se složiti sa njima. Šri Krišna, Gospod Buda, Spasitelj Hrist …

Mnoge religije tvrde da su bogovi drugih religija lažni, a da je njihov Bog pravi. Vi govorite o Svevišnjem, ali izgleda da to nije neki poseban Bog za razliku od svih drugih bogova. Read More

Scroll to Top