O interesovanju za duhovnost

Kažite nam nešto o odricanju.

Iz strogo duhovne perspektive, takozvano zemaljsko odricanje nije neophodno za aspiranta. Ako odricanje znači da neko ostavi po strani svoju porodicu, ako odricanje znači da ne mari za društvo i čovečanstvo, onda želim da kažem da bez obzira čega se odreknemo danas, sutra će biti nešto drugo što će nam stajati na putu. Danas nam …

Kažite nam nešto o odricanju. Read More

Svet je kao Sahara. Ljudi su kao zrnca peska. Kakvu ulogu može da odigra zrnce peska?

Ako je danas jedan beskrajno mali deo spreman da pomogne, a sutra mu se pridruži i drugi, tada će postepeno cela pustinja prerasti u nešto savršeno. Savršenstvo je kao zarazna bolest. Danas će ono rasti u vama; a onda, kada sutra ja sednem pred vas, vaše savršenstvo će me inspirisati. Čak i ako ne želite …

Svet je kao Sahara. Ljudi su kao zrnca peska. Kakvu ulogu može da odigra zrnce peska? Read More

Kako se približavamo novom milenijumu, javlja se neki osećaj očajanja. Da li mislite da je ovo poseban trenutak za sudbinu čovečanstva? Postoji li neki drugi način da se gleda na to?

To je veoma ozbiljno pitanje. Ja nisam prorok; hteo bih jedino da kažem da stvari ne mogu biti crnje. Budućnost ne može biti gora nego što je sadašnjost, ili što je bila prošlost. Mi smo stigli do dna, do dna provalije; sad stvari moraju da krenu nabolje. A opet, moramo da znamo da time što …

Kako se približavamo novom milenijumu, javlja se neki osećaj očajanja. Da li mislite da je ovo poseban trenutak za sudbinu čovečanstva? Postoji li neki drugi način da se gleda na to? Read More

Imaju li čuda ikakvu vrednost?

Najveće čudo je kad se ostane sekundu više u božanskoj svesti. Ako možete da boravite sekundu duže u božanskoj svesti, onda je to vrhunsko čudo na zemlji. Čuda ne pomažu da se postigne Bogoostvarenje. Daleko od toga. U stvari, čuda mogu stvoriti sve vrste problema. Jednom je bio jedan Učitelj čije su okultne moći privlačile …

Imaju li čuda ikakvu vrednost? Read More

Ovde me prijatelji stalno pitaju šta je to duhovnost i šta ćemo preduzeti što se tiče gladi i siromaštva u Indiji.

Moramo da znamo šta možemo da očekujemo, a šta ne možemo da očekujemo od prave duhovnosti. Na nesreću, ono što ne samo zapadni svet, već ceo naš današnji svet očekuje od duhovnosti, jesu čuda. U svakom momentu, zapadni svet i istočni svet vape za čudima. Oni misle da duhovnost treba da izleči sve i da …

Ovde me prijatelji stalno pitaju šta je to duhovnost i šta ćemo preduzeti što se tiče gladi i siromaštva u Indiji. Read More

Kada Vam je palo na pamet da u Vama postoji unutrašnje Sopstvo? Pošto ste otkrili da imate unutrašnje Sopstvo, kako ste se povezali sa drugim ljudima koji nisu svesni da imaju unutrašnje sopstvo?

Znao sam intuitivno, od ranog detinjstva, da u meni postoji jedno dublje Sopstvo. Svako od nas ima unutrašnje sopstvo. Neki su toga svesni, a drugi nisu. Oni koji su toga svesni su, po našem shvatanju, duhovno razvijeni. Da bi stvorili most između spoljašnjeg sveta i unutrašnjeg sveta, između spoljašnjeg bića i unutrašnjeg bića, oni održavaju …

Kada Vam je palo na pamet da u Vama postoji unutrašnje Sopstvo? Pošto ste otkrili da imate unutrašnje Sopstvo, kako ste se povezali sa drugim ljudima koji nisu svesni da imaju unutrašnje sopstvo? Read More

Scroll to Top