birds logo

 • Sri Chinmoy
 • Sri Chinmoy
 • Sri Chinmoy
 • Sri Chinmoy

Kako da naučimo sebe da volimo ljudski rod, ne samo kao kolektivnu celinu, nego i specifično, kada su nečije mane i loše osobine tako očigledne?

Kada vidite da su nečije mane i loše osobine tako očigledne, odmah pokušajte da osetite da te mane i loše osobine ne predstavljaju tu osobu u potpunosti. Njeno pravo sopstvo beskrajno je bolje od onoga što sada vidite. Sa druge strane, ako zaista želite da volite čovečanstvo, morate ga voleti onakvo kakvo je sada, ne očekujući da dođe do određenog nivoa.

Ako bi čovečanstvo trebalo da postane savršeno da biste vi mogli da ga prihvatite, onda mu ne bi ni bila potrebna vaša ljubav, naklonost i pažnja. Upravo sada, u njegovom nesavršenom stanju svesti, čovečanstvu treba vaša pomoć. Dajte čovečanstvu bezrezervno makar i najbeznačajniju i najograničeniju pomoć koja vam je na raspolaganju. Ovo je zlatna prilika. Kada jednom propustite ovu priliku, vaša buduća patnja prevazići će vašu trpeljivost.

Doći će dan kada ćete shvatiti da je nesavršenost čovečanstva vaša sopstvena nesavršenost. Vi ste Božija tvorevina, a isto je to i čovečanstvo. Čovečanstvo je samo jedan izraz vašeg univerzalnog srca. Možete i morate voleti čovečanstvo, ne samo kao celinu, već i pojedinačno, ako spoznate činjenicu da sve dok čovečanstvo ne bude osvarilo svoj vrhunski cilj, ni vaše sopstveno božansko savršenstvo neće biti potpuno.

Vi ste dizali teške predmete kao što su avioni i slonovi pre dosta godina. Zašto ste se sada toga ponovo poduhvatili?

Hteo sam da vidim da li godine išta utiču na fizičku spremnost. Otkrio sam da je ono što stvara problem samo ljudski um. Ako možemo da prevaziđemo um suprotstavljajući se umu, onda nas fizičko telo sluša. Ali, um nas navodi da se osećamo jako stari.
Ja sad imam 67 godina. Onog trenutka kad upotrebim svoje srce, osećam da imam 20 godina. Zato nastojim da koristim srce kad izvodim ovakva dizanja. Kad koristim svoje srce, osećam jedinstvo sa avionom. Sve mi pomaže i svi mi pomažu kad koristim svoje jedinstvo. Dok, ako bih ostao u umu, uopšte ne bih bio u stanju da dižem velike težine.

Ljudski um je pun podeljenosti na svakom i na svim nivoima. Naš um ceni našu desnu ruku više nego levu ruku, iako su obe nerazdvojni deo našeg tela. Pošto je desna ruka snažnija od leve, naš um više voli desnu ruku.

Ja dižem te velike težine da bih nadahnuo ljude. Vi ste tako ljubazni što ste došli da posmatrate moje dizanje po tako lošem vremenu. Možda ćete ga pomenuti u svojim novinama, ili će se možda pojaviti na vašoj lokalnoj televiziji. Na taj način, mi pokušavamo da proširimo našu inspiraciju.
Kad smo mi, kao ljudi, inspirisani, mi činimo mnoge dobre stvari za sebe, a takođe i za dobro sveta. Ako nismo inspirisani, onda nećemo imati ništa da ponudimo svetu. Možda ćemo čak pokušati da uništimo sebe ili druge. Inspiracija nam može doneti tako mnogo sreće, a ako smo srećni, tad ćemo takođe steći mir. Unutar sreće obitava mir. Ako smo srećni, tad se nećemo svađati i boriti sa drugima. Nećemo im nalaziti mane. Ako ste srećni, bićete ljubazni prema meni, a ja ću biti ljubazan prema nekom drugom, i tako će se to širiti. Ta sreća dolazi od nadahnuća. To je moja jednostavna filozofija.

(Šri Činmoj je odgovorio na ovo pitanje tokom jednog tv-intervjua 26. decembra 1997. u Gvatemali)

Da li biste, molim Vas, mogli da kažete nešto o vašoj filozofiji i vašem načinu života?

Svi smo mi tragaoci za istinom i zaljubljenici u Boga - bilo svesno, bilo nesvesno. Što se nas tiče, mi pripadamo onim prvim. Svesno, besano i neumorno mi nastojimo da budemo tragaoci za Bogom i zaljubljenici u Boga.

U našoj prirodi ima mnogo dobrih stvari, i mnogo nebožanskih, netežećih stvari. Mi nastojimo da uvećamo i umnožimo svoje dobre osobine, a istovremeno, pomoću svojih molitvi i meditacija, nastojimo da umanjimo i na kraju odstranimo naše nebožanske osobine. Mi ne nastojimo da uništimo svoje loše osobine; mi jedino želimo da ih preobrazimo i prosvetlimo. Tama mora da se preobrazi u svetlost. Neznanje koje smo gajili od pradavnih vremena mora biti prosvetljeno.

Prema našoj tradicionalnoj indijskoj filozofiji, Bog je Tvorac, Bog je Održavalac i Bog je Uništitelj. Mi, međutim, osećamo da Bog, pošto je on Tvorac sveg Dobra i Izvor beskrajne Samilosti, zapravo ne može i neće da uništi svoju Tvorevinu. Mi osećamo da će, u Svoj odabrani Čas, On preobraziti sve ono što ne teži u nama i učiniti to božanskim, prosvetljujućim i ispunjujućim. Prema tome, ne postoji tako nešto kao što je uništenje, već će jedino prosvetljenje i preobražaj, koji se odigravaju u Božji odabrani Čas.

Na našem putu mi posvećujemo dužnu pažnju fizičkom životu. Unutar fizičkog je duša, koja je direktni predstavnik Boga. Telo je hram, a unutar hrama je duša, oltar. I hram i oltar moraju se ispravno održavati. Mi osećamo da naš unutrašnji život težnje i naš spoljašnji život posvećenosti moraju ići uporedo. Kao cvet i njegov miris, oni se ne mogu odvojiti; oni se moraju uzeti kao dve stvarnosti koje se uzajamno dopunjavaju. Moji učenici praktikuju meditaciju i slede duhovni život, a istovremeno, oni imaju svoja zanimanja. Mi živimo u svetu i živimo za svet.

Kako se po vašem mišljenju danas odnosimo prema starijima?

Ja iskreno osećam da bi starije ljude trebalo ceniti, diviti im se i uvažavati ih. Ne govorim to zato što sam i ja starija osoba, već zato što u ovom trenutku svet zanemaruje starije. I oni su svojevremeno bili mali izdanci. Potom su postali drveće, a nakon toga su postali razgranato banjan drveće.
Dok su bili izdanci, to jest, dok su bili deca, donosili su radost svojim roditeljima, dedama i bakama i pradedama i prabakama. Potom, kada su postali stariji, nesumnjivo su inspirisali druge ljude.

Mi uvek govorimo o dalekoj budućnosti, ali moramo da znamo da je zlatna prošlost nekada bila daleka budućnost. U zlatnoj prošlosti, ti stariji ljudi su bili mala deca. Oni su pružali veliku radost svojim porodicama. Ako ih ne poštujemo, nećemo od njih dobiti njihovu samilost, ljubav, nežnost i mudrost. Ako ih zanemarujemo, oni će biti odsečeni od prošlosti, kao kada se drvo preseče na pola. Kako da drvo preživi ako ga na nekom mestu presečemo? Ako hoćemo da drvo ostane u životu, ono mora da zadrži svoje korene, kao i svoje grane i lišće. Isto to drvo, pre nekoliko godina, pre nego što je postalo suviše staro, davalo je izuzetno ukusne plodove, davalo je izuzetno lepe cvetove.

Slično tome, stari ljudi su porodici doneli ime, ugled i finansijsku sigurnost. Pa kako možete da ih zanemarujete? Ako hoćemo da se u nama rodi zahvalnost, onda treba da cenimo, divimo se i uvažavamo te starije ljude zbog onoga što su učinili za čitavu svetsku porodicu. I samo njihovo prisustvo treba da bude izvor inspiracije. A tu inspiraciju će mlađa generacija takođe jednog dana nositi u sebi, da bi posle četrdeset ili pedeset godina inspirisala svoje mlade.

Najnovija pitanja

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

Kako možemo da znamo koji su lideri zais…

Lideri koji misle da je „širenje uma, širenje vitala i širenje tela“ pravi put ka miru, daleko su od mira. A lideri koji veruju u širenje srca – ovde, tamo...

Kakva je veza između Vaše potrage za mir…

Postoji važna veza između onoga što radim u Ujedinjenim nacijama i onoga što radim kad podižem tegove, slonove i tako dalje. U mom podizanju tegova nastojim da pokažem sledeće: kada...

Kako da postignemo mir u našem spoljašnj…

Mir u spoljašnjem životu možemo da postignemo ako najpre uradimo ono što dolazi na prvo mesto. Ako rano ujutru, pre nego što se upustimo u životni metež, meditiramo deset ili...

Kako da vidimo božansko u drugim ljudima…

Pošto bi želeo da vidiš božansko u drugima, već si na pola puta do toga. Neki ljudi ne žele da vide božansko u drugima. Naprotiv, oni žele da vide samo...

Šta je najbolje što možemo da učinimo za…

Ovde na Zapadu postoji jedna vrsta slobode koju ja ne odobravam. Neki roditelji kažu da je Amerika zemlja slobode i daju svojoj deci slobodu da sami utvrde šta je najbolje...

Imate li neki komentar na problem hrane …

Govoreći iz duhovne perspektive, hteo bih da kažem da će uvek biti nekih problema – bilo problema sa hranom ili fizičkih problema, mentalnih problema, vitalnih problema, psihičkih problema. Našim problemima...

Objasnite Vaš aforizam koji glasi: “Kad …

Ljubav prema vitalnoj moći uništava ceo svet, ali božanska ljubav, koja je sama moć, može jedino da nas preobrazi – da preobrazi ljudsko u nama u božansko. Ljubav prema moći...

Šta stvara osećaj nemira u ljudskom živo…

Šta stvara nemir? Nemir ukazuje na nezadovoljstvo onim što vidimo i što imamo i što jesmo. Ako imamo duševni mir, bilo šta što imamo, bilo šta što jesmo, bilo šta...

Kako da naučimo sebe da volimo ljude koj…

Veoma je teško da budete ravnodušni prema nekome ko vam je učinio nešto loše. Vaša trenutna reakcija biće da mrzite tu osobu. Ali, šta dobijate mrzeći tu osobu? Ne samo...

Predviđate li vreme kada će čitava Evrop…

To ne samo da je moguće, to je neizbežno. Ranije su se evropske zemlje svađale i borile. Sada se evropske zemlje trude da stvore jedinstveni dom. Ranije su američke države...

Šta pojedinac može da učini da doprinese…

Problema ima svuda – u svakom pojedincu, u svakoj vlasti i u svakoj organizaciji. Kad se radi o rešavanju svetskih problema, obične osobe poput nas su bespomoćne. Ali mi nismo...

Kako da se čovek odnosi prema stvarima k…

Trebalo bi da osećate da je prošlost zaboravljena. Uradili ste nešto pogrešno. Ako gajite predstavu o krivici, ako nastavite da sebi govorite: „Uradio sam nešto loše, uradio sam nešto loše“,...

Kako da budem nesebičniji?

Možeš biti nesebičniji ako posmatraš situaciju u svetu, posmatrajući ljude koji nisu nesebični i koji jesu nesebični. Ljudi koji nisu nesebični su pohlepni. Pohlepni ljudi nikad ne mogu biti sretni....

Koji je najbolji način da se stekne mir …

U spoljašnjem životu ne možemo imati mir ukoliko ne uspostavimo mir u unutrašnjem životu. Rano ujutro, ako ponesemo nekoliko božanskih misli kad izađemo iz kuće, onda će ove misli ući...

Smatrate li da bi roditelji trebalo da p…

Dok je dete još nedoraslo, ono ne zna koja hrana je dobra a koja hrana je loša, pa je vaša obaveza, kao majke ili oca, da mu date ono što...

Kako možemo da postanemo tolerantniji i …

Najpre pomislite koliko ste miliona stvari uradili pogrešno od kada ste u ovom telu. Moći ćete da nabrojite bar deset nebožanskih stvari. Od miliona stvari koje ste verovatno uradili pogrešno,...

Najčitaniji odgovori

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

Kako da ojačamo svoju unutrašnju veru u …

Molim vas, odsad pokušajte da osetite da postoji Neko ko od vas ne želi ništa drugo osim radosti. Postoji Neko ko želi da vi stalno plivate u Moru Radosti i...

Telo je smrtno, dok je duša večna. U čem…

Duša je večna, a telo prolazno, istina je. Ali, moramo da znamo da su tri stvari od vrhunske važnosti: prvo, otelovljenje Istine; drugo, otkrovenje Istine; i treće, ispoljavanje Istine. Duša...

Zar nije neophodno prvo kontrolisati um …

Ako hoćemo da kontrolišemo um našom voljom, to će biti kao da tražimo od majmuna da nam ne smeta. Po samoj svojoj prirodi, majmun ujeda i štipa. Nemoguće je zaustaviti...

Zašto u Indiji, za koju se veruje da je …

Pošto sam Indijac, mogu da odgovorim na to pitanje. Nekada, Indija je bila zemlja mira. Sada su tu neprekidni sukobi i borbe. Zašto? Odgovor je jednostavan. Bog nam je dao...

Kako da čovek iznese na površinu unutraš…

Jedino pomoću molitve. Drugog načina nema. Treba da plačete i plačete, kao dete. Dete misli da će mu majka sigurno dati igračku ako za njom bude plakalo pet minuta. Ne!...

Ne znam šta će se zbiti sa mnom u budućn…

Ne, ne bi trebalo da brinemo. Naša vera u Boga, u našeg Unutrašnjeg kormilara ili u našeg duhovnog Učitelja bi trebalo da bude bezrezervna. Morali bismo da osećamo da Bog...

Kako da čovek zna koja je njegova posebn…

Da biste znali koja je vaša posebna misija, morate da uđete duboko u sebe. Na vašem neumornom putovanju moraju da vas prate nada i hrabrost. Nada će probuditi vašu unutrašnju...

Da li biste, molim Vas, mogli da kažete …

Svi smo mi tragaoci za istinom i zaljubljenici u Boga - bilo svesno, bilo nesvesno. Što se nas tiče, mi pripadamo onim prvim. Svesno, besano i neumorno mi nastojimo da...

Kako se meditira?

To je veoma komplikovano pitanje. Ako nemate učitelja, treba da počnete od toga što ćete čitati duhovne knjige koje su napisali pravi učitelji. To će vam pružiti inspraciju. Zatim, molim...

Kakva je tvoja lična definicija Boga?

Pre nego što dam moju ličnu definiciju Boga, hteo bih da kažem da je svačija definicija Boga uvek ispravna. Nije jedino duhovni Učitelj u stanju da definiše Boga. Ne, čak...

Šta podrazumevaš pod koncentracijom?

Koncentracija je javna tajna usredsređivanja čovekove pažnje na neki predmet ili osobu da bi se ušlo u njih i da bi se čovek poistovetio sa tim predmetom ili osobom. Krajnja...

Ako čovek koji je nezadovoljan svetom po…

Vaše pitanje pokazuje izuzetan osećaj za duhovne vrednosti. Tačno, svet je potpuno nesavršen. Život stoji kao ogroman znak pitanja. Zlo vidimo svuda. Sve su to problemi sa kojima se susrećemo...

Da li jogom može da se bavi bilo ko?

Naravno, bilo ko može da se bavi jogom, takođe i nezavisno od svog uzrasta. Ali mi moramo razumeti šta sve joga u stvari podrazumeva. Na nesreću, podosta ljudi smatra da...

Ima li duša u toku jednog života više mi…

Postoji samo jedna misija, ali ciljeva ima više. Jedna duša može hteti da u toku jednog života postane pesnik, slikar ili inženjer. Svaka duša može da stremi različitim oblicima kreativnosti,...

Kada se osećam nedostojno, sumnjam da će…

Upitaj se da li postoji bilo koji način na koji mi možemo da pobedimo Boga? Odgovor je: ne. Ako Bog upotrebi Moć svog Oproštaja, onda je ta Moć Oproštaja nesumnjivo...

Da li je nastojati da postanemo bolji lj…

Te dve stvari moraju ići uporedo. One su kao lice i naličje istog novčića. Duhovnost znači unutrašnji napredak i spoljašnji napredak, ili, može se reći, unutrašnji napredak i spoljašnji uspeh....

Zašto su ljudi sve gori, umesto da budu …

Često čujem ovo pitanje od starijih ljudi, ali moram da budem veoma iskren. Da li je postojalo bilo koje doba na zemlji kada nije bilo konflikata, borbi, ratova? Borbi je...

Kako da proširimo srce i steknemo više b…

Duhovni život nije život ravnodušnosti. Međutim, čovek mora da koristi rasuđivanje kad ima posla sa svetom. Ako od srca dajete svima, bez obzira o kome se radi, ljudi mogu da...

Da li je vaša meditacija slična religiji…

Ne, ne radi se o religiji. Ja sam rođen kao hinduista, a vi ste možda rođeni kao musliman. Ako se stalno držimo svojih religija, ja ću možda govoriti da je...

U čemu je razlika između želje i težnje?

Želja je divlja vatra koja bukti i bukti i na kraju nas proždire. Težnja je blistavi plamen koji tajno i sveto uzdiže našu svest i na kraju nas oslobađa. Žeđ...

Posetioci sajta

 Broj posetilaca: 12 gostiju