birds logo

 • Sri Chinmoy
 • Sri Chinmoy
 • Sri Chinmoy
 • Sri Chinmoy

Kako da budemo tolerantni prema ljudima oko sebe kad vidimo da nisu savršeni?

Ako hoćete da budete nepristrasni i pravedni, naprosto se setite kako gledate na razne delove svoga tela. Iz određenog razloga, recimo, više volite svoje desno oko od svog levog oka. Možda bolje vidite na desno oko. I šta vi radite? Vi smesta uspostavljate jedinstvo i sa svojim levim okom. Uz to, vaša leva ruka je slabija od vaše desne ruke. Ali, nećete je zato odseći. I ona je vaša, baš kao što je i desna ruka vaša. Vi ste se poistovetili i sa slabijim i sa jačim delovima svog tela.

Kad vidite da neko nije savršen, vaše srce mora da izađe na površinu i da kaže da je ta osoba, koja je nesavršena, takođe neodvojivi deo vašeg života. Vaša brižnost, samilost i saosećanje mogu učiniti jačim vaše sestre i braću koji su slabiji. U suprotnom, ako zanemarite slabije, ni vi nećete biti ništa bolji! Ko je dobar i ko je loš? Ako kažem da je neka osoba nesavršena, to ne znači da i ja sam nisam nesavršen. Zašto bi me Bog trpeo ako ja ne mogu da trpim druge?

Ako mislimo dobre misli, da li ispoljavamo nešto što ima značaja za svet?

Ako možete bar jednu stvar da uradite na božanski način, onda trista šezdeset pet božanskih osobina ispoljavate na ovoj zemlji. Ako samo jednu dobru osobinu, jednu dobru misao, jednu božansku misao, možete da zadržite pola sata, nešto će se ispoljiti u nekom obliku. Ali, to se neće desiti ako je zadržite samo na sekund. Kad je neko ostvaren, ako makar i na sekundu ponudi dobru volju, u toj kratkoj sekundi dobra volja će se uspostaviti u zemljinoj atmosferi. Međutim, oni koji nisu ostvarili Boga, ako mogu da, recimo, pola sata održe dobru misao, moć njihove misli, koja je božansko delovanje, biće sposobna da se ispolji u čovečanstvu. Zato, ako imate dobru misao, ili ste nešto dobro uradili, pokušajte da održite duh na visini te misli ili delovanja bar pola sata. Onda možete biti sigurni da će je zemlja prihvatiti, bilo na unutrašnjem bilo na spoljašnjem planu.

Kako da znamo da postoji nešto takvo kao što je ostvarenje, i kako da neko zna kada je ostvaren?

Mnogi su ostvarili Boga. To nije moja teorija; to nije moje otkriće. Indijski mudraci, indijski duhovni Učitelji drevne prošlosti, otkrili su Istinu i ja se potpuno slažem sa njima na osnovu mog sopstvenog ostvarenja.

Kada jedete mango, znate da ste ga pojeli. Jeli ste mango i znanje o tome ostaje u vama. Ako drugi kažu: “Ne, nisi pojeo mango”, to vas ne uznemirava, jer znate šta ste uradili. S obzirom da vam je glad zadovoljena, nije vam potrebno tuđe odobravanje ili priznanje. Izvanredan ukus, iskustvo koje ste imali, dovoljan vam je dokaz. Isto je i u duhovnom svetu. Kada neko ispije nektar ostvarenja, on zna da je zaista ostvario Boga. On u svojoj unutrašnjoj svesti oseća beskonačni mir, beskonačnu Svetlost, beskonačno blaženstvo i beskonačnu moć. Ostvarena osoba može da vidi, oseti i zna šta je Božanstvenost u sopstvenoj unutrašnjoj svesti. Kada imate ostvarenje, imate slobodan pristup Bogu, kao i osećaj potpunog ispunjenja. Kada u životu tragaoca osvane ostvarenje, on će to nepogrešivo znati.

Da li je dobro imati znanje o budućnosti?

Poznavati budućnost je dobro jedino ako imate strpljenje, veru i mudrost da iskoristite ovo znanje na pravi način. Pretpostavimo da vidite da u bliskoj budućnosti u vašem životu treba da se dogodi nešto obeshrabrujuće i uništavajuće. Zato što to unapred znate, imate priliku da se molite Svevišnjem da spreči nesreću.

Sa druge strane, ako vidite da nešto dobro, prosvetljujuće i ispunjavajuće treba da se dogodi u bliskoj budućnosti, možete da počnete da nudite svoju iskrenu zahvalnost Bogu, a možete i da se molite Bogu da ubrza ovo ispunjavajuće ispoljavanje. Bog može da usliši vaše molitve i ubrza proces ako vidi da istinski cenite Njegove blagoslove.

Zato, ako vas Bog blagoslovi unutrašnjom vizijom ili sposobnošću da znate budućnost, onda treba da je ispravno koristite. Postoje ljudi koji imaju viziju, ali nisu dovoljno mudri da je pažljivo koriste. Kada predvide pogubne događaje u budućnosti, oni stvaraju beskorisni razorni strah u ljudima, umesto da ih inspirišu da se mole za zaštitu ili prosvetljenje.

Najnovija pitanja

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

Koji je glavni faktor koji doprinosi Vaš…

Kao prvo, u duhovnom životu nema takmičarskog duha, tako da ja ne poredim svoj put sa drugim putevima. Svaki put ima svoju vrednost. Svaki put ima specifičan način na koji...

Kako duhovnost pomaže da se razlikuje št…

Čak i dete zna šta je ispravno a šta pogrešno. Dete ima u svom unutrašnjem biću nešto što se zove savest - ona je prisutna od samog rođenja. Pogotovo su...

Svuda oko nas čujemo za ratove i sukobe.…

Vrlo dobro. Istina je da to ponekad jeste deo Božanske Igre. Dobro i zlo u svakome moraju izaći na površinu i na kraju dobro pobeđuje. A opet, postoji nešto što...

Kako da pomirimo ideju karme neke nacije…

Svaki pojedinac može podići standard svoje nacije. Ako jedna osoba u nekoj naciji teži, svest te nacije se podiže. Treba da znamo da je nacija kao telo koje je stvoreno...

Čitao sam u knjigama modernih zapadnih f…

Telo i duša su kao kuća i njen vlasnik. Duša je vlasnik, a telo je kuća. Oni su u određenoj meri nerazdvojni na jedan period. Možemo nazvati telo hramom. Unutar...

Kako da prihvatimo i volimo svoje bližnj…

Kao prvo, treba da osetiš da su tvoji bližnji sastavni dio tvog vlastitog postojanja. Ja imam dva oka. I ako moje levo oko ne funkcioniše kao desno, šta radim? Da...

Kako možemo da znamo koji su lideri zais…

Lideri koji misle da je „širenje uma, širenje vitala i širenje tela“ pravi put ka miru, daleko su od mira. A lideri koji veruju u širenje srca – ovde, tamo...

Kakva je veza između Vaše potrage za mir…

Postoji važna veza između onoga što radim u Ujedinjenim nacijama i onoga što radim kad podižem tegove, slonove i tako dalje. U mom podizanju tegova nastojim da pokažem sledeće: kada...

Kako da postignemo mir u našem spoljašnj…

Mir u spoljašnjem životu možemo da postignemo ako najpre uradimo ono što dolazi na prvo mesto. Ako rano ujutru, pre nego što se upustimo u životni metež, meditiramo deset ili...

Kako da vidimo božansko u drugim ljudima…

Pošto bi želeo da vidiš božansko u drugima, već si na pola puta do toga. Neki ljudi ne žele da vide božansko u drugima. Naprotiv, oni žele da vide samo...

Šta je najbolje što možemo da učinimo za…

Ovde na Zapadu postoji jedna vrsta slobode koju ja ne odobravam. Neki roditelji kažu da je Amerika zemlja slobode i daju svojoj deci slobodu da sami utvrde šta je najbolje...

Imate li neki komentar na problem hrane …

Govoreći iz duhovne perspektive, hteo bih da kažem da će uvek biti nekih problema – bilo problema sa hranom ili fizičkih problema, mentalnih problema, vitalnih problema, psihičkih problema. Našim problemima...

Objasnite Vaš aforizam koji glasi: “Kad …

Ljubav prema vitalnoj moći uništava ceo svet, ali božanska ljubav, koja je sama moć, može jedino da nas preobrazi – da preobrazi ljudsko u nama u božansko. Ljubav prema moći...

Šta stvara osećaj nemira u ljudskom živo…

Šta stvara nemir? Nemir ukazuje na nezadovoljstvo onim što vidimo i što imamo i što jesmo. Ako imamo duševni mir, bilo šta što imamo, bilo šta što jesmo, bilo šta...

Kako da naučimo sebe da volimo ljude koj…

Veoma je teško da budete ravnodušni prema nekome ko vam je učinio nešto loše. Vaša trenutna reakcija biće da mrzite tu osobu. Ali, šta dobijate mrzeći tu osobu? Ne samo...

Predviđate li vreme kada će čitava Evrop…

To ne samo da je moguće, to je neizbežno. Ranije su se evropske zemlje svađale i borile. Sada se evropske zemlje trude da stvore jedinstveni dom. Ranije su američke države...

Najčitaniji odgovori

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

Kako da ojačamo svoju unutrašnju veru u …

Molim vas, odsad pokušajte da osetite da postoji Neko ko od vas ne želi ništa drugo osim radosti. Postoji Neko ko želi da vi stalno plivate u Moru Radosti i...

Telo je smrtno, dok je duša večna. U čem…

Duša je večna, a telo prolazno, istina je. Ali, moramo da znamo da su tri stvari od vrhunske važnosti: prvo, otelovljenje Istine; drugo, otkrovenje Istine; i treće, ispoljavanje Istine. Duša...

Zar nije neophodno prvo kontrolisati um …

Ako hoćemo da kontrolišemo um našom voljom, to će biti kao da tražimo od majmuna da nam ne smeta. Po samoj svojoj prirodi, majmun ujeda i štipa. Nemoguće je zaustaviti...

Zašto u Indiji, za koju se veruje da je …

Pošto sam Indijac, mogu da odgovorim na to pitanje. Nekada, Indija je bila zemlja mira. Sada su tu neprekidni sukobi i borbe. Zašto? Odgovor je jednostavan. Bog nam je dao...

Kako da čovek iznese na površinu unutraš…

Jedino pomoću molitve. Drugog načina nema. Treba da plačete i plačete, kao dete. Dete misli da će mu majka sigurno dati igračku ako za njom bude plakalo pet minuta. Ne!...

Ne znam šta će se zbiti sa mnom u budućn…

Ne, ne bi trebalo da brinemo. Naša vera u Boga, u našeg Unutrašnjeg kormilara ili u našeg duhovnog Učitelja bi trebalo da bude bezrezervna. Morali bismo da osećamo da Bog...

Kako da čovek zna koja je njegova posebn…

Da biste znali koja je vaša posebna misija, morate da uđete duboko u sebe. Na vašem neumornom putovanju moraju da vas prate nada i hrabrost. Nada će probuditi vašu unutrašnju...

Da li biste, molim Vas, mogli da kažete …

Svi smo mi tragaoci za istinom i zaljubljenici u Boga - bilo svesno, bilo nesvesno. Što se nas tiče, mi pripadamo onim prvim. Svesno, besano i neumorno mi nastojimo da...

Šta podrazumevaš pod koncentracijom?

Koncentracija je javna tajna usredsređivanja čovekove pažnje na neki predmet ili osobu da bi se ušlo u njih i da bi se čovek poistovetio sa tim predmetom ili osobom. Krajnja...

Kako se meditira?

To je veoma komplikovano pitanje. Ako nemate učitelja, treba da počnete od toga što ćete čitati duhovne knjige koje su napisali pravi učitelji. To će vam pružiti inspraciju. Zatim, molim...

Kakva je tvoja lična definicija Boga?

Pre nego što dam moju ličnu definiciju Boga, hteo bih da kažem da je svačija definicija Boga uvek ispravna. Nije jedino duhovni Učitelj u stanju da definiše Boga. Ne, čak...

Ako čovek koji je nezadovoljan svetom po…

Vaše pitanje pokazuje izuzetan osećaj za duhovne vrednosti. Tačno, svet je potpuno nesavršen. Život stoji kao ogroman znak pitanja. Zlo vidimo svuda. Sve su to problemi sa kojima se susrećemo...

Kako da proširimo srce i steknemo više b…

Duhovni život nije život ravnodušnosti. Međutim, čovek mora da koristi rasuđivanje kad ima posla sa svetom. Ako od srca dajete svima, bez obzira o kome se radi, ljudi mogu da...

Da li jogom može da se bavi bilo ko?

Naravno, bilo ko može da se bavi jogom, takođe i nezavisno od svog uzrasta. Ali mi moramo razumeti šta sve joga u stvari podrazumeva. Na nesreću, podosta ljudi smatra da...

Ima li duša u toku jednog života više mi…

Postoji samo jedna misija, ali ciljeva ima više. Jedna duša može hteti da u toku jednog života postane pesnik, slikar ili inženjer. Svaka duša može da stremi različitim oblicima kreativnosti,...

Da li je nastojati da postanemo bolji lj…

Te dve stvari moraju ići uporedo. One su kao lice i naličje istog novčića. Duhovnost znači unutrašnji napredak i spoljašnji napredak, ili, može se reći, unutrašnji napredak i spoljašnji uspeh....

Kada se osećam nedostojno, sumnjam da će…

Upitaj se da li postoji bilo koji način na koji mi možemo da pobedimo Boga? Odgovor je: ne. Ako Bog upotrebi Moć svog Oproštaja, onda je ta Moć Oproštaja nesumnjivo...

Zašto su ljudi sve gori, umesto da budu …

Često čujem ovo pitanje od starijih ljudi, ali moram da budem veoma iskren. Da li je postojalo bilo koje doba na zemlji kada nije bilo konflikata, borbi, ratova? Borbi je...

U čemu je razlika između želje i težnje?

Želja je divlja vatra koja bukti i bukti i na kraju nas proždire. Težnja je blistavi plamen koji tajno i sveto uzdiže našu svest i na kraju nas oslobađa. Žeđ...

Da li je vaša meditacija slična religiji…

Ne, ne radi se o religiji. Ja sam rođen kao hinduista, a vi ste možda rođeni kao musliman. Ako se stalno držimo svojih religija, ja ću možda govoriti da je...

Posetioci sajta

 Broj posetilaca: 8 gostiju