birds logo

 • Sri Chinmoy
 • Sri Chinmoy
 • Sri Chinmoy
 • Sri Chinmoy

Ovde me prijatelji stalno pitaju šta je to duhovnost i šta ćemo preduzeti što se tiče gladi i siromaštva u Indiji.

Moramo da znamo šta možemo da očekujemo, a šta ne možemo da očekujemo od prave duhovnosti. Na nesreću, ono što ne samo zapadni svet, već ceo naš današnji svet očekuje od duhovnosti, jesu čuda. U svakom momentu, zapadni svet i istočni svet vape za čudima. Oni misle da duhovnost treba da izleči sve i da reši sve probleme jednim potezom. Zašto ljudi to očekuju od duhovnosti? Prava mistika, prava duhovnost, nije čudotvorstvo. Prava poruka duhovnosti jeste da živimo jedan viši život, jedan preobražen život, jedan obogotboren život.

Iskreni tragalac u sebi vidi mnoge životinje: gnev, sumnju, strepnju, iskušenje, pohlepu i ljubomoru. Te životinje moramo da pobedimo da bismo dostigli najviši Cilj duhovnosti – svesno jedinstvo sa Svevišnjim. Zato, ako tragalac ima sumnji, ako oseća strah, ako je ljubomoran, onda to mora da pobedi. On mora da pobedi sve životinje u sebi.

Poruka duhovnosti je prevazilaženje naše sadašnje svesti, koja je napola životinjska. Mi hoćemo da živimo božanski, hoćemo da se uspinjemo visoko, više, najviše, kako bismo mogli da postanemo potpuno jedno sa celim svetom. To možemo da postignemo pomoću prave duhovnosti. Ali, većina ljudi od duhovnosti očekuje nešto sasvim drugo. Oni hoće da njihove bolesti budu izlečene ili da im se prorekne budućnost. Ne! Duhovnost će nam dati to što ona ima da ponudi. Onome ko vodi duhovni život, duhovnost će dati unutrašnji mir, unutrašnju svetlost, unutrašnju radost. Ono što duhovnost hoće da ponudi je obogotvoren život i to je ono što možemo da očekujemo od duhovnosti.


(Odgovor Šri Činmoja na pitanje koje je postavio jedan indijski student posle predavanja Šri Činmoja, 18. novembra 1970. na Univerzitetu Lids u Engleskoj. Pitanje u celini je glasilo: "Pošto smo se rodili i odrasli u Indiji, mnogi od nas bili su okruženi sa dosta duhovne filozofije i misticizme te zemlje, ne zato što smo neki vernici, već zato što je to bio deo te sredine. Ovde me prijatelji stalno pitaju šta je to duhovnost i šta ćemo preduzeti što se tiče gladi i siromaštva u Indiji. Oni me pitaju kako to da naša duhovnost ne leči sve na čudesan način. Ja ne mogu da odgovorim na to pitanje. Možete li mi pomoći? Možete li mi reći šta duhovnost zaista može da ponudi čovečanstvu?")

Kada Vam je palo na pamet da u vama postoji unutrašnje Sopstvo? Pošto ste otkrili da imate unutrašnje Sopstvo, kako ste se povezali sa drugim ljudima koji nisu svesni da imaju unutrašnje sopstvo?

Znao sam intuitivno, od ranog detinjstva, da u meni postoji jedno dublje Sopstvo. Svako od nas ima unutrašnje sopstvo. Neki su toga svesni, a drugi nisu. Oni koji su toga svesni su, po našem shvatanju, duhovno razvijeni. Da bi stvorili most između spoljašnjeg sveta i unutrašnjeg sveta, između spoljašnjeg bića i unutrašnjeg bića, oni održavaju gorući plamen težnje. Ta težnja se zasniva na žrtvovanju sebe, spoljašnjem i unutrašnjem.

Pretpostavimo da ste otkrili vaše unutrašnje sopstvo i unutrašnji život i da ste otkrili rešenja za svoje unutrašnje probleme. Ali, neko pored vas je potpuno nesvestan unutrašnjeg života i unutrašnjeg sveta. Bilo bi vam veoma teško da ostvarite bilo kakvo unutrašnje razumevanje sa njim. On ne može da uđe u vašu svest, jer je običnom čoveku to veoma teško da učini. Ali, ako hoćete da stvorite most prema njemu, evo šta možete da učinite tokom svoje meditacije ili koncentracije. Najpre zaronite duboko u sebe i iznutra iznesite na površinu sva svoja slatka, suptilna i skladna osećanja. A potom ih svesno, tokom meditacije, ubacite u njega: u njegov um, u njegovo telo, u njegovo srce. Time ste stvorili most između sebe i njega.

U vašem unutrašnjem svetu ste sigurni. Vaša povezanost sa unutrašnjim svetom daje vam ogromno poverenje da izađete na kraj sa spoljašnjim svetom. Sada možete da pođete i govorite toj osobi o duhovnom životu, unutrašnjem životu, životu koji vam pruža pravu sreću. Tada on to može i sam da pokuša.

Zato najpre, kao kad svakodnevno zalivate neku biljku, hranite svoje unutrašnje biće meditacijom. Potom svojim kreativnim ispoljavanjem izađite u spoljašnji svet da biste načinili most između svojih unutrašnjih dostignuća i spoljašnjeg sveta, u kome će se odigrati vaše buduće ispunjenje.

Ima li razlike između prihvatanja života bez ispitivanja i sumnji i otkrivanja života?

Otkrivanje života je jedna, a prihvatanje druga stvar. Kad kažemo „otkriti život“, to znači da zaronimo duboko unutra i otkrijemo našu intuitivnu spoznaju Boga. Mi govorimo o samospoznaji, ali samospoznaja i spoznaja Boga su ista stvar. Kad otkrijemo svoje pravo sopstvo, mi spoznajemo Boga, pošto je Bog postoji u našem pravom sopstvu. Mi kažemo da je život kratak period od pedeset ili šezdeset godina. Ali, to nije pravi život. Pravi život je postojao pre stvaranja. On je u svemu što je stvoreno a takođe i prevazilazi sve stvoreno. Pravi život prolazi kroz smrt i postaje beskrajna Večnost i večna Beskonačnost; to je pravi život.

Zato je „prihvatanje“ reč koju bih upotrebio za naše svakodnevne aktivnosti. Vrlo često nama se svet smuči, pa ga proklinjemo zbog svoje sudbine. Sad govorim o našem spoljašnjem životu, našem svakodnevnom bivstvovanju. Ponekad ljudi čak žele da se ubiju zato što se osećaju osujećeno; oni osećaju da ih je svet napustio i da je za njih postao prokletstvo, umesto da bude dar. Zato, u tom slučaju, ja kažem: „Ne, suočite se sa svetom, suočite se sa problemom“. Čim stupimo u život, javljaju se određeni problemi. Ali, sam život nije problem. Život je prilika da ostvarimo Boga ovde na zemlji. Umesto da to uvidimo, mi osećamo da je život samo gomila problema, hiljade i milioni. Zato kažem da treba da prihvatimo svet i da se izborimo sa svojim problemima. Ali, kada se radi o unutrašnjem životu, to nazivamo otkrivanjem, zato što treba da otkrijemo svoje pravo sopstvo, a to je Bog. Samospoznaja i spoznaja Boga su jedna te ista stvar. Kad govorimo o unutrašnjem duhovnom otkriću, to nazivamo samospoznajom.

(Odgovor Šri Činmoja na pitanje koje mu je postavio g. Kinones Vidal, voditelj programa radio-stanice WKAQ, Portoriko, 17. avgusta 1968)

Da li postoji način da se put do samospoznaje skrati?

Postoje dva puta. Jedan je put uma, a drugi je put srca. Put srca je prečica. Ako hodamo putem uma, vrlo često imaćemo sumnje. Sumnjaćemo u sopstvenu težnju, sumnjaćemo u svoja iskustva i sumnjaćemo u svoje osećanje prema Bogu. Ovog trenutka volimo Boga, a narednog Ga možda ne volimo, jer Bog nije ispunio naše želje. Na putu uma stalno protivrečimo sopstvenim mislima. Ovog trenutka kažemo da je put vrlo dobar i napredujemo, a sledećeg, kada nam želje ne budu ispunjene i sumnje uđu u nas, naš napredak prestaje.

Drugi put je put srca. Ako volimo Boga, mi uskačemo u more mira, Svetlosti i blaženstva. Poput kapi koja se uliva u moćni okean, osećamo da smo postali sam okean. Kada koristimo um, on odmah pomišlja: “Biću uništen u tako nepreglednom okeanu”. A srce će reći: “Ne, skočiću. Kada uskočim, neću biti izgubljeno. Jedino ću postati beskonačno”. Srce je dete, a dete uvek ima veru u svoje roditelje. Prema tome, ako imamo Učitelja, imaćemo veru u njega, a imaćemo i veru u Boga, jer će Bog uvek činiti ono što je najbolje za nas. To je ono što osećamo ako sledimo put srca. Put srca je najkraći put.

Najnovija pitanja

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

Koji je glavni faktor koji doprinosi Vaš…

Kao prvo, u duhovnom životu nema takmičarskog duha, tako da ja ne poredim svoj put sa drugim putevima. Svaki put ima svoju vrednost. Svaki put ima specifičan način na koji...

Kako duhovnost pomaže da se razlikuje št…

Čak i dete zna šta je ispravno a šta pogrešno. Dete ima u svom unutrašnjem biću nešto što se zove savest - ona je prisutna od samog rođenja. Pogotovo su...

Svuda oko nas čujemo za ratove i sukobe.…

Vrlo dobro. Istina je da to ponekad jeste deo Božanske Igre. Dobro i zlo u svakome moraju izaći na površinu i na kraju dobro pobeđuje. A opet, postoji nešto što...

Kako da pomirimo ideju karme neke nacije…

Svaki pojedinac može podići standard svoje nacije. Ako jedna osoba u nekoj naciji teži, svest te nacije se podiže. Treba da znamo da je nacija kao telo koje je stvoreno...

Čitao sam u knjigama modernih zapadnih f…

Telo i duša su kao kuća i njen vlasnik. Duša je vlasnik, a telo je kuća. Oni su u određenoj meri nerazdvojni na jedan period. Možemo nazvati telo hramom. Unutar...

Kako da prihvatimo i volimo svoje bližnj…

Kao prvo, treba da osetiš da su tvoji bližnji sastavni dio tvog vlastitog postojanja. Ja imam dva oka. I ako moje levo oko ne funkcioniše kao desno, šta radim? Da...

Kako možemo da znamo koji su lideri zais…

Lideri koji misle da je „širenje uma, širenje vitala i širenje tela“ pravi put ka miru, daleko su od mira. A lideri koji veruju u širenje srca – ovde, tamo...

Kakva je veza između Vaše potrage za mir…

Postoji važna veza između onoga što radim u Ujedinjenim nacijama i onoga što radim kad podižem tegove, slonove i tako dalje. U mom podizanju tegova nastojim da pokažem sledeće: kada...

Kako da postignemo mir u našem spoljašnj…

Mir u spoljašnjem životu možemo da postignemo ako najpre uradimo ono što dolazi na prvo mesto. Ako rano ujutru, pre nego što se upustimo u životni metež, meditiramo deset ili...

Kako da vidimo božansko u drugim ljudima…

Pošto bi želeo da vidiš božansko u drugima, već si na pola puta do toga. Neki ljudi ne žele da vide božansko u drugima. Naprotiv, oni žele da vide samo...

Šta je najbolje što možemo da učinimo za…

Ovde na Zapadu postoji jedna vrsta slobode koju ja ne odobravam. Neki roditelji kažu da je Amerika zemlja slobode i daju svojoj deci slobodu da sami utvrde šta je najbolje...

Imate li neki komentar na problem hrane …

Govoreći iz duhovne perspektive, hteo bih da kažem da će uvek biti nekih problema – bilo problema sa hranom ili fizičkih problema, mentalnih problema, vitalnih problema, psihičkih problema. Našim problemima...

Objasnite Vaš aforizam koji glasi: “Kad …

Ljubav prema vitalnoj moći uništava ceo svet, ali božanska ljubav, koja je sama moć, može jedino da nas preobrazi – da preobrazi ljudsko u nama u božansko. Ljubav prema moći...

Šta stvara osećaj nemira u ljudskom živo…

Šta stvara nemir? Nemir ukazuje na nezadovoljstvo onim što vidimo i što imamo i što jesmo. Ako imamo duševni mir, bilo šta što imamo, bilo šta što jesmo, bilo šta...

Kako da naučimo sebe da volimo ljude koj…

Veoma je teško da budete ravnodušni prema nekome ko vam je učinio nešto loše. Vaša trenutna reakcija biće da mrzite tu osobu. Ali, šta dobijate mrzeći tu osobu? Ne samo...

Predviđate li vreme kada će čitava Evrop…

To ne samo da je moguće, to je neizbežno. Ranije su se evropske zemlje svađale i borile. Sada se evropske zemlje trude da stvore jedinstveni dom. Ranije su američke države...

Najčitaniji odgovori

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

Kako da ojačamo svoju unutrašnju veru u …

Molim vas, odsad pokušajte da osetite da postoji Neko ko od vas ne želi ništa drugo osim radosti. Postoji Neko ko želi da vi stalno plivate u Moru Radosti i...

Telo je smrtno, dok je duša večna. U čem…

Duša je večna, a telo prolazno, istina je. Ali, moramo da znamo da su tri stvari od vrhunske važnosti: prvo, otelovljenje Istine; drugo, otkrovenje Istine; i treće, ispoljavanje Istine. Duša...

Zar nije neophodno prvo kontrolisati um …

Ako hoćemo da kontrolišemo um našom voljom, to će biti kao da tražimo od majmuna da nam ne smeta. Po samoj svojoj prirodi, majmun ujeda i štipa. Nemoguće je zaustaviti...

Zašto u Indiji, za koju se veruje da je …

Pošto sam Indijac, mogu da odgovorim na to pitanje. Nekada, Indija je bila zemlja mira. Sada su tu neprekidni sukobi i borbe. Zašto? Odgovor je jednostavan. Bog nam je dao...

Kako da čovek iznese na površinu unutraš…

Jedino pomoću molitve. Drugog načina nema. Treba da plačete i plačete, kao dete. Dete misli da će mu majka sigurno dati igračku ako za njom bude plakalo pet minuta. Ne!...

Ne znam šta će se zbiti sa mnom u budućn…

Ne, ne bi trebalo da brinemo. Naša vera u Boga, u našeg Unutrašnjeg kormilara ili u našeg duhovnog Učitelja bi trebalo da bude bezrezervna. Morali bismo da osećamo da Bog...

Kako da čovek zna koja je njegova posebn…

Da biste znali koja je vaša posebna misija, morate da uđete duboko u sebe. Na vašem neumornom putovanju moraju da vas prate nada i hrabrost. Nada će probuditi vašu unutrašnju...

Da li biste, molim Vas, mogli da kažete …

Svi smo mi tragaoci za istinom i zaljubljenici u Boga - bilo svesno, bilo nesvesno. Što se nas tiče, mi pripadamo onim prvim. Svesno, besano i neumorno mi nastojimo da...

Šta podrazumevaš pod koncentracijom?

Koncentracija je javna tajna usredsređivanja čovekove pažnje na neki predmet ili osobu da bi se ušlo u njih i da bi se čovek poistovetio sa tim predmetom ili osobom. Krajnja...

Kako se meditira?

To je veoma komplikovano pitanje. Ako nemate učitelja, treba da počnete od toga što ćete čitati duhovne knjige koje su napisali pravi učitelji. To će vam pružiti inspraciju. Zatim, molim...

Kakva je tvoja lična definicija Boga?

Pre nego što dam moju ličnu definiciju Boga, hteo bih da kažem da je svačija definicija Boga uvek ispravna. Nije jedino duhovni Učitelj u stanju da definiše Boga. Ne, čak...

Ako čovek koji je nezadovoljan svetom po…

Vaše pitanje pokazuje izuzetan osećaj za duhovne vrednosti. Tačno, svet je potpuno nesavršen. Život stoji kao ogroman znak pitanja. Zlo vidimo svuda. Sve su to problemi sa kojima se susrećemo...

Kako da proširimo srce i steknemo više b…

Duhovni život nije život ravnodušnosti. Međutim, čovek mora da koristi rasuđivanje kad ima posla sa svetom. Ako od srca dajete svima, bez obzira o kome se radi, ljudi mogu da...

Da li jogom može da se bavi bilo ko?

Naravno, bilo ko može da se bavi jogom, takođe i nezavisno od svog uzrasta. Ali mi moramo razumeti šta sve joga u stvari podrazumeva. Na nesreću, podosta ljudi smatra da...

Ima li duša u toku jednog života više mi…

Postoji samo jedna misija, ali ciljeva ima više. Jedna duša može hteti da u toku jednog života postane pesnik, slikar ili inženjer. Svaka duša može da stremi različitim oblicima kreativnosti,...

Da li je nastojati da postanemo bolji lj…

Te dve stvari moraju ići uporedo. One su kao lice i naličje istog novčića. Duhovnost znači unutrašnji napredak i spoljašnji napredak, ili, može se reći, unutrašnji napredak i spoljašnji uspeh....

Kada se osećam nedostojno, sumnjam da će…

Upitaj se da li postoji bilo koji način na koji mi možemo da pobedimo Boga? Odgovor je: ne. Ako Bog upotrebi Moć svog Oproštaja, onda je ta Moć Oproštaja nesumnjivo...

Zašto su ljudi sve gori, umesto da budu …

Često čujem ovo pitanje od starijih ljudi, ali moram da budem veoma iskren. Da li je postojalo bilo koje doba na zemlji kada nije bilo konflikata, borbi, ratova? Borbi je...

U čemu je razlika između želje i težnje?

Želja je divlja vatra koja bukti i bukti i na kraju nas proždire. Težnja je blistavi plamen koji tajno i sveto uzdiže našu svest i na kraju nas oslobađa. Žeđ...

Da li je vaša meditacija slična religiji…

Ne, ne radi se o religiji. Ja sam rođen kao hinduista, a vi ste možda rođeni kao musliman. Ako se stalno držimo svojih religija, ja ću možda govoriti da je...

Posetioci sajta

 Broj posetilaca: 6 gostiju