birds logo

 • Sri Chinmoy
 • Sri Chinmoy
 • Sri Chinmoy
 • Sri Chinmoy

Kako se stiče ljubav prema čovečanstvu u zaista praktičnom smislu? To je lako reći, ali je teško primeniti.

Istina je da je lako reći da volimo čovečanstvo, ali da je u stvarnosti to samozavaravanje. Kako možemo da steknemo istinsku ljubav prema čovečanstvu? Da bismo voleli čovečanstvo, moramo da pođem Izvoru. Izvor nije čovečanstvo; Izvor je Božanstvenost. Ako zaista možemo da pođemo Izvoru i da volimo Božanstvenost, tada ćemo videti da Božanstvenost nije nešto odvojeno od čovečanstva.

Najpre moramo da volimo Boga, koji je sama Božanstvenost. Ako budemo mogli da volimo Boga, tada ćemo osetiti da se naše unutrašnje postojanje ne može odvojiti od Boga. Naše istinsko unutrašnje postojanje i Bog su jedno. Voleti Boga i voleti nas same na božanski način je ista stvar. Tada ćemo videti da je naše spoljašnje postojanje, koje je naša božanska ličnost, čitavo čovečanstvo.

Ako sebe volimo na egoističan način, tada ubijamo i vezujemo sebe. Treba sebe da volimo božanski, a ne emotivno ili egoistično. Treba da volimo sebe upravo zato jer Bog diše u nama, jer Bog želi da ispuni Sebe u nama i kroz nas. U ovom slučaju, naše unutrašnje postojanje i Božja Stvarnost su jedna te ista stvar.

Ako smo potpuno svesni ove istine, tada ćemo videti čovečanstvo u nama. Čovečanstvo nije oko nas ili van nas; ono je u nama. Ako postanemo jedno sa našim božanskim postojanjem, tada ćemo videti da je čitavo čovečanstvo u nama. Šta god je u nama, to je naše; šta god je spolja, to nije naše. Mi možemo da pomognemo da se ispuni i prosvetli samo ono što je u nama. Zato moramo da osetimo da je čovečanstvo u nama. Tada ćemo moći da istinski i efikasno pomognemo čovečanstvu.

Hajde da najpre uradimo najbitniju stvar. Ostvarenje Boga je najbitnije za duhovnog tragaoca, a ne čovekoljublje. Čovekoljublje je je veoma dobra reč, ali pravo čovekoljublje počinje iznutra. Rečeno je: „Milosrđe počinje kod kuće“. Isto tako i duhovnost, čovekoljublje i sve drugo moraju da počnu duboko u nama. A šta je tamo? Samo Bog, Stvarna Stvarnost! Hajde da najpre ostvarimo Boga. Tada ćemo videti da je svet u nama. Ako ne ostvarimo Boga, tada ćemo videti svet i čovečanstvo kao nešto odvojeno od nas. Ali, čim ostvarimo Boga, osetićemo da je čovečanstvo naše. Zato, hajde da najpre ostvarimo Boga, a zatim ćemo osetiti da je ostatak sveta u nama.

Zašto su ljudi sve gori, umesto da budu sve bolji?

Često čujem ovo pitanje od starijih ljudi, ali moram da budem veoma iskren. Da li je postojalo bilo koje doba na zemlji kada nije bilo konflikata, borbi, ratova? Borbi je bilo od nastanka civilizacije. Na početku perioda Mahabarate bilo je borbi, a i kasnije u vreme grčke i rimske civilizacije, takođe je bilo stalnih borbi. Sukobi su oduvek postojali na zemlji.

Naši daleki preci su boravili u šumama i džunglama. Oni su lovili i borili se. Sve su radili kao životinje. Mi smo duhovno evoluirali iz životinjskog carstva, ali se još uvek borimo, svađamo i ubijamo. Mi osećamo da svet postaje gori. Od naših roditelja, prijatelja, rođaka, kao i iz novina, čujemo da svet samo što se nije raspao. Ali, zapravo nije tako. Svet nije sve gori i svet neće biti uništen. Možda će biti upotrebljene atomske bombe, hidrogenske bombe, sve vrste bombi; ali čitav univerzum nikada ne može biti uništen niti razbijen na komade. Ljudi kažu da su se katastrofe dešavale u prošlosti. Kažu da je Atlantida potpuno uništena. Da, neki delovi sveta su uništeni, ali ne i čitav svet.

Na površini okeana se valjaju ogromni talasi, ali kada zaronimo dublje u vodu, videćemo da je sve mirno, tiho i spokojno, apsolutno spokojno. Svet je kao okean. Ljudi misle da će ih svet progutati ako uđu u njega. Oni svet vide spolja svojim ljudskim očima, pa su užasnuti. Iz daljine svet izgleda veoma loš, ružan i prljav. Ali čim zaronimo duboko unutra, mi vidimo samo jednu osobu, a to je Bog. Ako je Bog stvarnost u svakome, tada nam spoljašnje stvari koje vidimo ne mogu nikada biti uznemirujuće.

Zapravo, ništa ne postaje gore. Spoljašnja situacija je možda loša, svest sveta je možda loša, ali svest kod nekih pojedinaca se uspinje naviše. Ako vidimo Boga u mnogostrukosti Njegove Tvorevine, tada ćemo sigurno osetiti da svet napreduje.

Pravi napredak je iznutra i taj napredak postepeno izbija na površinu. Zato, ako sagledamo celovitost sveta, nećemo reći da svet postaje gori. Ne, svet teži. Jedan deo sveta možda želi da se prepire, bori, pravi štetu i uništava, ali unutrašnja svest sveta ne može da padne niže. Ne može, zato što sam Bog gura zemaljsku svest naviše. Ako nas Bog gura ka svetlosti, onda ćemo na kraju morati da vidimo svetlost. Mi smo sada kao divlji slonovi, trčimo tamo-amo. Doći će dan kada ćemo postati kao odani i verni psi. Sledićemo Božje vođstvo.

U kojoj meri filozofija Istoka utiče na Zapad?

Istočna filozofija je zasnovana na unutrašnjoj stvarnosti, dok je zapadna filozofija spoljašnja struktura. Istočna filozofija je kao seme, a zapadna filozofija je kao drvo. Ali mi osećamo da drvo ne može da bude lepo ni plodno ukoliko seme nije veoma produktivno. Zato ne samo da seme treba da bude dobro, već i tlo treba da bude veoma plodno.

Istočna filozofija i zapadna filozofija moraju da idu zajedno. Unutrašnja staloženost je filozofija Istoka, a spoljašnja moć je fillozofija Zapada. Unutrašnji spokoj i spoljašnja moć moraju da idu zajedno da bismo mi bili ispunjeni.

Šta vi mislite o velikoj zainteresovanosti za duhovnost u SAD, koja je u velikoj meri u obliku traganja za nečim što, ako nisu kvazireligije i pokreti, onda je ponekad nejasan nju ejdž?

Duhovnost je u Sjedinjenim Američkim Državama veoma složena stvar. Ona je kao ogromni talasi okeana: oni idu gore-dole. Možda slično iskustvo dobijamo svuda. Pre trideset ili četrdeset godina, tamošnja mlada generacija je bila mnogo više zainteresovana da prihvati i sledi duhovni život. Na moju veliku žalost, ja ne vidim i ne osećam isti takav unutrašnji poriv danas. Možda se i grdno varam. Ni u kom slučaju ja ne kritikujem mladu generaciju. Ja sam sto posto jedno sa mladima u njihovim srcima i životima.

Postoji još jedan faktor. U to vreme, sve novo što se dešavalo bilo je podržano ohrabrenjem. Mladi ljudi su osećali ohrabrenje duboko u sebi kada su se upuštali u nešto novo, izazovno i prosvetljujuće. Ali u današnje vreme, izgleda da ljude ništa značajno ne zanima onako kako ih je zanimalo pre trideset ili četrdeset godina.

Ljudima je potrebna nova svetlost i nova svest. Oni žele da izađu iz starih dostignuća, ili, moglo bi se reći, iz močvare života, ali ne znaju kojim putem da krenu. Oni osećaju da ih je prošlost izneverila. Sada se plaše budućnosti. Ne žele da probaju ništa novo upravo zato što u njihovim životima caruju nesigurnost i strah.

Ljubav prema pokretima nju ejdža bila je mnogo jača u prošlosti. Trebalo bi da pozdravimo sve što je novo. To možda neće ostati i ne može ostati novo. Ako hoćemo da postignemo ili postanemo nešto novo, onda moramo da budemo veoma, veoma strogi u našim unutrašnjim molitvama i meditacijama.

Uspeh zavisi od naše rešenosti i snage volje. Napredak zavisi od naše predaje, unutrašnje i spoljašnje, Božijoj Volji dok se krajnje duševno molimo i meditiramo i sa velikom ljubavlju služimo čovečanstvu.

Svaki trenutak nam donosi jedan novi san, jednu novu stvarnost, jedno novo nadahnuće, jednu novu težnju i jedno novo dostignuće.

(iz intervjua holandskom uredniku Jonu Koopmanu, 2005.)

Najnovija pitanja

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

Koji je glavni faktor koji doprinosi Vaš…

Kao prvo, u duhovnom životu nema takmičarskog duha, tako da ja ne poredim svoj put sa drugim putevima. Svaki put ima svoju vrednost. Svaki put ima specifičan način na koji...

Kako duhovnost pomaže da se razlikuje št…

Čak i dete zna šta je ispravno a šta pogrešno. Dete ima u svom unutrašnjem biću nešto što se zove savest - ona je prisutna od samog rođenja. Pogotovo su...

Svuda oko nas čujemo za ratove i sukobe.…

Vrlo dobro. Istina je da to ponekad jeste deo Božanske Igre. Dobro i zlo u svakome moraju izaći na površinu i na kraju dobro pobeđuje. A opet, postoji nešto što...

Kako da pomirimo ideju karme neke nacije…

Svaki pojedinac može podići standard svoje nacije. Ako jedna osoba u nekoj naciji teži, svest te nacije se podiže. Treba da znamo da je nacija kao telo koje je stvoreno...

Čitao sam u knjigama modernih zapadnih f…

Telo i duša su kao kuća i njen vlasnik. Duša je vlasnik, a telo je kuća. Oni su u određenoj meri nerazdvojni na jedan period. Možemo nazvati telo hramom. Unutar...

Kako da prihvatimo i volimo svoje bližnj…

Kao prvo, treba da osetiš da su tvoji bližnji sastavni dio tvog vlastitog postojanja. Ja imam dva oka. I ako moje levo oko ne funkcioniše kao desno, šta radim? Da...

Kako možemo da znamo koji su lideri zais…

Lideri koji misle da je „širenje uma, širenje vitala i širenje tela“ pravi put ka miru, daleko su od mira. A lideri koji veruju u širenje srca – ovde, tamo...

Kakva je veza između Vaše potrage za mir…

Postoji važna veza između onoga što radim u Ujedinjenim nacijama i onoga što radim kad podižem tegove, slonove i tako dalje. U mom podizanju tegova nastojim da pokažem sledeće: kada...

Kako da postignemo mir u našem spoljašnj…

Mir u spoljašnjem životu možemo da postignemo ako najpre uradimo ono što dolazi na prvo mesto. Ako rano ujutru, pre nego što se upustimo u životni metež, meditiramo deset ili...

Kako da vidimo božansko u drugim ljudima…

Pošto bi želeo da vidiš božansko u drugima, već si na pola puta do toga. Neki ljudi ne žele da vide božansko u drugima. Naprotiv, oni žele da vide samo...

Šta je najbolje što možemo da učinimo za…

Ovde na Zapadu postoji jedna vrsta slobode koju ja ne odobravam. Neki roditelji kažu da je Amerika zemlja slobode i daju svojoj deci slobodu da sami utvrde šta je najbolje...

Imate li neki komentar na problem hrane …

Govoreći iz duhovne perspektive, hteo bih da kažem da će uvek biti nekih problema – bilo problema sa hranom ili fizičkih problema, mentalnih problema, vitalnih problema, psihičkih problema. Našim problemima...

Objasnite Vaš aforizam koji glasi: “Kad …

Ljubav prema vitalnoj moći uništava ceo svet, ali božanska ljubav, koja je sama moć, može jedino da nas preobrazi – da preobrazi ljudsko u nama u božansko. Ljubav prema moći...

Šta stvara osećaj nemira u ljudskom živo…

Šta stvara nemir? Nemir ukazuje na nezadovoljstvo onim što vidimo i što imamo i što jesmo. Ako imamo duševni mir, bilo šta što imamo, bilo šta što jesmo, bilo šta...

Kako da naučimo sebe da volimo ljude koj…

Veoma je teško da budete ravnodušni prema nekome ko vam je učinio nešto loše. Vaša trenutna reakcija biće da mrzite tu osobu. Ali, šta dobijate mrzeći tu osobu? Ne samo...

Predviđate li vreme kada će čitava Evrop…

To ne samo da je moguće, to je neizbežno. Ranije su se evropske zemlje svađale i borile. Sada se evropske zemlje trude da stvore jedinstveni dom. Ranije su američke države...

Najčitaniji odgovori

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

Kako da ojačamo svoju unutrašnju veru u …

Molim vas, odsad pokušajte da osetite da postoji Neko ko od vas ne želi ništa drugo osim radosti. Postoji Neko ko želi da vi stalno plivate u Moru Radosti i...

Telo je smrtno, dok je duša večna. U čem…

Duša je večna, a telo prolazno, istina je. Ali, moramo da znamo da su tri stvari od vrhunske važnosti: prvo, otelovljenje Istine; drugo, otkrovenje Istine; i treće, ispoljavanje Istine. Duša...

Zar nije neophodno prvo kontrolisati um …

Ako hoćemo da kontrolišemo um našom voljom, to će biti kao da tražimo od majmuna da nam ne smeta. Po samoj svojoj prirodi, majmun ujeda i štipa. Nemoguće je zaustaviti...

Zašto u Indiji, za koju se veruje da je …

Pošto sam Indijac, mogu da odgovorim na to pitanje. Nekada, Indija je bila zemlja mira. Sada su tu neprekidni sukobi i borbe. Zašto? Odgovor je jednostavan. Bog nam je dao...

Kako da čovek iznese na površinu unutraš…

Jedino pomoću molitve. Drugog načina nema. Treba da plačete i plačete, kao dete. Dete misli da će mu majka sigurno dati igračku ako za njom bude plakalo pet minuta. Ne!...

Ne znam šta će se zbiti sa mnom u budućn…

Ne, ne bi trebalo da brinemo. Naša vera u Boga, u našeg Unutrašnjeg kormilara ili u našeg duhovnog Učitelja bi trebalo da bude bezrezervna. Morali bismo da osećamo da Bog...

Kako da čovek zna koja je njegova posebn…

Da biste znali koja je vaša posebna misija, morate da uđete duboko u sebe. Na vašem neumornom putovanju moraju da vas prate nada i hrabrost. Nada će probuditi vašu unutrašnju...

Da li biste, molim Vas, mogli da kažete …

Svi smo mi tragaoci za istinom i zaljubljenici u Boga - bilo svesno, bilo nesvesno. Što se nas tiče, mi pripadamo onim prvim. Svesno, besano i neumorno mi nastojimo da...

Šta podrazumevaš pod koncentracijom?

Koncentracija je javna tajna usredsređivanja čovekove pažnje na neki predmet ili osobu da bi se ušlo u njih i da bi se čovek poistovetio sa tim predmetom ili osobom. Krajnja...

Kako se meditira?

To je veoma komplikovano pitanje. Ako nemate učitelja, treba da počnete od toga što ćete čitati duhovne knjige koje su napisali pravi učitelji. To će vam pružiti inspraciju. Zatim, molim...

Kakva je tvoja lična definicija Boga?

Pre nego što dam moju ličnu definiciju Boga, hteo bih da kažem da je svačija definicija Boga uvek ispravna. Nije jedino duhovni Učitelj u stanju da definiše Boga. Ne, čak...

Ako čovek koji je nezadovoljan svetom po…

Vaše pitanje pokazuje izuzetan osećaj za duhovne vrednosti. Tačno, svet je potpuno nesavršen. Život stoji kao ogroman znak pitanja. Zlo vidimo svuda. Sve su to problemi sa kojima se susrećemo...

Kako da proširimo srce i steknemo više b…

Duhovni život nije život ravnodušnosti. Međutim, čovek mora da koristi rasuđivanje kad ima posla sa svetom. Ako od srca dajete svima, bez obzira o kome se radi, ljudi mogu da...

Da li jogom može da se bavi bilo ko?

Naravno, bilo ko može da se bavi jogom, takođe i nezavisno od svog uzrasta. Ali mi moramo razumeti šta sve joga u stvari podrazumeva. Na nesreću, podosta ljudi smatra da...

Ima li duša u toku jednog života više mi…

Postoji samo jedna misija, ali ciljeva ima više. Jedna duša može hteti da u toku jednog života postane pesnik, slikar ili inženjer. Svaka duša može da stremi različitim oblicima kreativnosti,...

Da li je nastojati da postanemo bolji lj…

Te dve stvari moraju ići uporedo. One su kao lice i naličje istog novčića. Duhovnost znači unutrašnji napredak i spoljašnji napredak, ili, može se reći, unutrašnji napredak i spoljašnji uspeh....

Kada se osećam nedostojno, sumnjam da će…

Upitaj se da li postoji bilo koji način na koji mi možemo da pobedimo Boga? Odgovor je: ne. Ako Bog upotrebi Moć svog Oproštaja, onda je ta Moć Oproštaja nesumnjivo...

Zašto su ljudi sve gori, umesto da budu …

Često čujem ovo pitanje od starijih ljudi, ali moram da budem veoma iskren. Da li je postojalo bilo koje doba na zemlji kada nije bilo konflikata, borbi, ratova? Borbi je...

U čemu je razlika između želje i težnje?

Želja je divlja vatra koja bukti i bukti i na kraju nas proždire. Težnja je blistavi plamen koji tajno i sveto uzdiže našu svest i na kraju nas oslobađa. Žeđ...

Da li je vaša meditacija slična religiji…

Ne, ne radi se o religiji. Ja sam rođen kao hinduista, a vi ste možda rođeni kao musliman. Ako se stalno držimo svojih religija, ja ću možda govoriti da je...

Posetioci sajta

 Broj posetilaca: 6 gostiju