birds logo

 • Sri Chinmoy
 • Sri Chinmoy
 • Sri Chinmoy
 • Sri Chinmoy

Da li želja uopšte može da bude pozitivna sila?

Pre nego što neko prihvati duhovni život, želja je dobra. U početku čovek mora da ima želje ako uopšte želi da napreduje. Njegove želje će mu dati određenu dinamičnost. Ako nema nikakve želje niti težnju, tada se neće pomeriti ni santimetar. Biće kao kamen, bez ikakvog napretka. Ako ima želje, na kraju će videti da njegovim željama nema kraja i da u njima nema trajnog zadovoljstva ni ispunjenja. Zatim će pokušati sa svetom težnje. U svetu težnje će videti da su mir, svetlost, blaženstvo, moć i sve druge božanske osobine spremne da mu ugode u njegovom unutrašnjem i spoljašnjem životu.

Kada se u spoljašnjem životu krećemo pomoću želje, ona nas uništava. Moramo da se oslobodimo okova neznanja. Kako? Pomoću težnje. Kada imamo težnju, možemo da se oslobodimo ropstva. Kada osećamo ovu vrhunsku potrebu, tada automatski želja počinje da ustupa mesto težnji. Ali, kada razmišljamo o tome da odustanemo od želja, moramo da budemo pažljivi da ne bismo pogrešno shvatili koncept odricanja. Čega ćemo se odreći? Ne neke osobe, ne sveta, već onoga što nas uznemirava i ne dozvoljava nam da rastemo u svetlost i savršenstvo. Ta stvar je neznanje. Moramo da se odreknemo neznanja, a ne naših takozvanih želja. Spoljašnja želja je samo proizvod našeg neznanja. Ako možemo da stanemo na kraj neznanju, tada ćemo videti da želja za nas više ne postoji. Tada će se Mir, Svetlost i Blaženstvo odozgo spustiti na nas.

Da li postoji protivrečnost između traganja za svetovnim posedovanjem i blagom i traganja za Apsolutnom Istinom?

Uvek će postojati žalosna protivrečnost između plača za spoljašnjim imenom i slavom i traganja za unutrašnjom Svetlošću, obiljem Svetlosti, beskonačnom Svetlošću. Onaj prvi način hrani želju u vama. Posle jedne kuće, želite da imate dve kuće; od malo slave, želite da imate više slave.

Drugi način je staza težnje. Tu želite da uđete u Beskonačno. Vi ne želite da idete malo-pomalo; jedino želite da uđete u Beskonačnost. Kada se krećete pomoću želje, tu nema kraja. Danas je vaša želja ispunjena: sutra podležete nekoj drugoj želji. Danas ste ispunjeni, ali, sutra ponovo dolazi želja. Današnje želje će sutra beskrajno porasti.

Ali, kada se radi o težnji, to nije tako. Kada se radi o težnji, sama vaša priroda, sama vaša duša, samo vaše postojanje želi da ostane u Beskonačnosti. Ako ostanete u najvišoj Svetlosti, u sveispunjujućoj Svetlosti, tada je stvar Svetlosti da odluči da li želi da vam dâ posebno iskustvo u obliku imena i slave itd. Ali, ako pokušavate da živite istovremeno u svetu želje i u svetu težnje, ako želite ime i slavu i takođe težite za Najvišim, tada nećete biti ni na duhovnoj stazi ni na običnom materijalnom putu, jer će vas stalno vući dve suprotne sile. Svaka će vam govoriti da je ona druga beskorisna. Želja će reći: „Težnja je beskorisna. Sa težnjom samo gradiš kule u vazduhu“. Težnja će reći: „Želja je glupost. Želji nema kraja; nema kraja. To je kao kad kamila sve vreme jede trnje u pustinji. Njena usta krvare, ali stalno iznova nastavlja da jede trnje“.

Pored težnje i želje, postoji još jedan par takozvanih suprotnosti: materijalni svet i duhovni svet. Mi ne možemo da odbacimo materijalni svet, fizički svet, pa da živimo u duhovnom svetu. Duhovni svet je unutar fizičkog sveta. Ne može se odvojiti unutrašnji od spoljašnjeg sveta. Ako napustimo materijalni svet i ostanemo u himalajskim pećinama, ako kažemo: „O, ljudi su veoma loši. Moji susedi su veoma loši. Hajde da jednostavno pobegnem“, tada ne spoznajemo Istinu ovde na zemlji na način na koji Istina treba da se spozna.

Naša filozofija je da moramo da živimo ovde na zemlji i da iz spoljašnjeg sveta uđemo u unutrašnji svet. Spoznaja unutrašnjeg sveta treba da se izrazi u spoljašnjem svetu tako da spoljašnji svet postane izraz, ispoljenje unutrašnjeg sveta. Ali, da bi se to desilo, da bi se ispoljila Istina u spoljašnjem svetu, moramo najpre da imamo istinu. A da bismo dobili Istinu, potrebna je težnja.
Zato, ako pokušamo da ujedinimo težnju i želju, bićemo uništeni. Težnja se neće brinuti o nama, a želja nas neće ispuniti. One ne mogu da idu zajedno; one su kao severni i južni pol. Ali, kada postignemo ostvarenje zahvaljujući našoj težnji, tada moramo da uđemo u oblast ispoljenja i da unesemo naše ostvarenje u spoljašnji svet. Tada nas ne mogu kriviti za ono za čime čeznemo i što postižemo u spoljašnjem životu, jer nas usmerava viša moć i donosi nam takozvana spoljašnja dostignuća. Ali, ako višoj moći nije stalo do naših spoljašnjih dostignuća, ako je višoj moći stalo jedino do našeg ostvarenja, do našeg jedinstva sa Najvišim Apsolutom, tada moramo da time budemo zadovoljni, jer je to ono što je Bogu potrebno i što Bog želi od nas.

Pravi tragalac treba da se kreće pomoću inspiracije i težnje, a ne pomoću želje. A opet, ako neko u ovom trenutku ima i želju i težnju, da li treba da napusti duhovnu stazu? Ne! On treba da se kreće pomoću svoje želje i da je postepeno smanjuje. Ako on danas ima pedeset posto težnje i pedeset posto želje, ne mora da odmah napusti svoj obični ljudski život. To bi bilo nemoguće. On jedino treba da poklanja više pažnje stazi težnje. Postepeno, postepeno, procenat želje će se smanjivati. Tada će doći dan kada će on zaista videti da ga jedino težnja ispunjava i da će ga ispuniti zauvek. Tada će automatski želja otpasti iz njegovog života, a život težnje će ga poneti do kraja puta, do Cilja.

Ponekad osećam da mi ide dobro u duhovnom životu, a ponekad čujem glas koji mi govori koliko sam odvratan, nestrpljiv, itd.

U sebi imamo dva bića. Jedno nas ohrabruje: “Idi napred, kreći se dalje! Činiš pravu stvar”. Ono drugo nas obeshrabruje. Govori nam da moramo da postanemo mnogo duhovniji, iskreniji i posvećeniji jer smo sada veoma loši. Nemojte da mislite da je glas koji vas ohrabruje vaš ego. Ne, to je vaša savest, vaše unutrašnje biće, koje vam govori da činite pravu stvar. Kada meditirate, to je kao da majka ohrabruje svoje dete. Dete se trudi da nešto uradi i majka kaže: “Dođi, dete moje, činiš pravu stvar. Ti napreduješ. Kreni dalje, nastavi. Idi onoliko brzo koliko možeš”. Ovo ohrabrenje i inspiracija mogu detetu dati ogroman podsticaj da ide napred.

Ali, postoji još jedno biće u vama koje neprestano čini da se osećate jadno govoreći da sve činite pogrešno; da niste iskreni. Ono uvek ukazuje na nedostatke i nesavršenosti u vašoj prirodi. Nemojte misliti da je ono što to biće govori istina. Ne, ono se jedino trudi da vas obeshrabri omalovažavajući vaše napore i uništava vaše samopouzdanje, praveći se da je objektivno. Time što vam govori da je to što radite, govorite i osećate pogrešno, ono vam ni na koji način ne pomaže da brže idete ka svom cilju. Ako vam neko govori da ste veoma loši, to vam uopšte ne pomaže. Naprotiv, ako imate makar i malo mogućnosti, to je uništava. Zato osetite da je glas koji vas ohrabruje božansko biće, a da je glas koji vas obeshrabruje nebožansko biće u vama.

Što se tiče nestrpljenja, ako ostanete u svetlosti svoje težnje, nećete biti nestrpljivi. Stalno ćete moći da vidite da se postepeno penjete visoko, više, najviše. Kada duševno meditirate, dobićete takvu radost da će vam samo vaše strpljenje reći: “Pogledaj! Dovelo sam te dovde, tek juče si počeo da se uspinješ a već si dovde stigao!”

Kao što ste spomenuli, mi smo svi tragaoci na ovaj ili onaj način, u svom sopstvenom stilu. Ali, kako da čovek zna da li uopšte duhovno napreduje?

To je veoma lako. Mi smo svi svesni svojih nesavršenosti - ljubomore, nesigurnosti, nerazumevanja, nečistote i tako dalje. Te teškoće, ili, možemo reći, nedostaci, svakog dana uznemiravaju naš um ili nas opsedaju. Moramo da znamo koliko smo puta sumnjali u druge, koliko smo puta podozrevali druge, koliko čistote smo imali u svom umu danas, i koliko smo se danas trudili da budemo na službi čovečanstvu. Onda, uporedimo današnji dan sa jučerašnjim danom, ili današnji dan sa vremenom od pre nekoliko meseci ili nekoliko godina - šta smo bili i šta smo sada.

Uzmimo, na primer, sumnju. Ako sumnjamo u druge, mi postajemo gubitnici, a ako sumnjamo u sebe, pravimo himalajsku grešku. Ako sumnjamo u druge, mi im ni na koji način ne pomažemo. A opet, mi ni na koji način ne snižavamo njihov nivo u njihovom unutrašnjem ili spoljašnjem životu. Zbog našeg iskustva sumnje ili našeg napada sumnje, oni neće izgubiti ništa. Mi samo snižavamo svoju sopstvenu svest.
Kad sumnjamo u sebe, to je kraj našeg duhovnog života. Bog je u nama, i raste i sija svakog momenta. Svakog dana On je u nama kao večno cvetajući San, ili možemo da upotrebimo izraz "Vizija". Ako sumnjamo u svoju sposobnost, to znači da nipodaštavamo Božji San koji nastoji da cveta u nama i kroz nas. Ako sumnjamo u sebe, mi jedino vidimo svetlost kroz našu sopstvenu ograničenu, apsolutno ograničenu viziju - a ne Božjom sveznajućom Svetlošću.

Da se vratim na Vaše pitanje, kako da znamo da li napredujemo? Mi znamo koliko smo srećni. Ako sumnjamo u nekog ili imamo nečiste misli i ideje, ili se valjamo u zadovoljstvima neznanja, nećemo se osećati srećno. Sreća dolazi onog trenutka kad se žrtvujemo radi višeg cilja. A opet, u najvišoj filozofiji, ne postoji takva stvar kao što je žrtva. Kad Vaša deca dođu da bi dobila Vašu nežnost, ljubav, pažnju, slatkoću i naklonost, to nije žrtva. To je uzajamna veza - Vaša ljubav prema njima i njihova ljubav prema Vama. U svetu ljubavi, takva stvar kao što je žrtva ne postoji. Ali, kad ljubav nedostaje, onda šta god da ja uradim za Vas, to jeste čin žrtve, a šta god Vi uradite za mene jeste čin žrtve.

I tako, mi možemo da napredujemo, zahvaljujući tome što želimo da pobedimo svoja ograničenja. Mi moramo da dođemo u svet da bismo proširili svoju svest, da proširimo božanstvenost koju imamo ili otelovljujemo.


Ovo je odgovor koji je Šri Činmoj dao 29. novembra 1999, gđi Shashi Tripathi, generalnom konzulu Indije u Njujorku.

Najnovija pitanja

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

Kako da se bude patriota, a da se ne odv…

Šri Činmoj: Ja živim u svojoj zemlji, u svom vlastitom domu, a vi živite u svom domu. Držim svoj dom čisto i uredno, pa ako poželite da dođete, dočekaću vas...

Koji je glavni faktor koji doprinosi Vaš…

Kao prvo, u duhovnom životu nema takmičarskog duha, tako da ja ne poredim svoj put sa drugim putevima. Svaki put ima svoju vrednost. Svaki put ima specifičan način na koji...

Kako duhovnost pomaže da se razlikuje št…

Čak i dete zna šta je ispravno a šta pogrešno. Dete ima u svom unutrašnjem biću nešto što se zove savest - ona je prisutna od samog rođenja. Pogotovo su...

Svuda oko nas čujemo za ratove i sukobe.…

Vrlo dobro. Istina je da to ponekad jeste deo Božanske Igre. Dobro i zlo u svakome moraju izaći na površinu i na kraju dobro pobeđuje. A opet, postoji nešto što...

Kako da pomirimo ideju karme neke nacije…

Svaki pojedinac može podići standard svoje nacije. Ako jedna osoba u nekoj naciji teži, svest te nacije se podiže. Treba da znamo da je nacija kao telo koje je stvoreno...

Čitao sam u knjigama modernih zapadnih f…

Telo i duša su kao kuća i njen vlasnik. Duša je vlasnik, a telo je kuća. Oni su u određenoj meri nerazdvojni na jedan period. Možemo nazvati telo hramom. Unutar...

Kako da prihvatimo i volimo svoje bližnj…

Kao prvo, treba da osetiš da su tvoji bližnji sastavni dio tvog vlastitog postojanja. Ja imam dva oka. I ako moje levo oko ne funkcioniše kao desno, šta radim? Da...

Kako možemo da znamo koji su lideri zais…

Lideri koji misle da je „širenje uma, širenje vitala i širenje tela“ pravi put ka miru, daleko su od mira. A lideri koji veruju u širenje srca – ovde, tamo...

Kakva je veza između Vaše potrage za mir…

Postoji važna veza između onoga što radim u Ujedinjenim nacijama i onoga što radim kad podižem tegove, slonove i tako dalje. U mom podizanju tegova nastojim da pokažem sledeće: kada...

Kako da postignemo mir u našem spoljašnj…

Mir u spoljašnjem životu možemo da postignemo ako najpre uradimo ono što dolazi na prvo mesto. Ako rano ujutru, pre nego što se upustimo u životni metež, meditiramo deset ili...

Kako da vidimo božansko u drugim ljudima…

Pošto bi želeo da vidiš božansko u drugima, već si na pola puta do toga. Neki ljudi ne žele da vide božansko u drugima. Naprotiv, oni žele da vide samo...

Šta je najbolje što možemo da učinimo za…

Ovde na Zapadu postoji jedna vrsta slobode koju ja ne odobravam. Neki roditelji kažu da je Amerika zemlja slobode i daju svojoj deci slobodu da sami utvrde šta je najbolje...

Imate li neki komentar na problem hrane …

Govoreći iz duhovne perspektive, hteo bih da kažem da će uvek biti nekih problema – bilo problema sa hranom ili fizičkih problema, mentalnih problema, vitalnih problema, psihičkih problema. Našim problemima...

Objasnite Vaš aforizam koji glasi: “Kad …

Ljubav prema vitalnoj moći uništava ceo svet, ali božanska ljubav, koja je sama moć, može jedino da nas preobrazi – da preobrazi ljudsko u nama u božansko. Ljubav prema moći...

Šta stvara osećaj nemira u ljudskom živo…

Šta stvara nemir? Nemir ukazuje na nezadovoljstvo onim što vidimo i što imamo i što jesmo. Ako imamo duševni mir, bilo šta što imamo, bilo šta što jesmo, bilo šta...

Kako da naučimo sebe da volimo ljude koj…

Veoma je teško da budete ravnodušni prema nekome ko vam je učinio nešto loše. Vaša trenutna reakcija biće da mrzite tu osobu. Ali, šta dobijate mrzeći tu osobu? Ne samo...

Najčitaniji odgovori

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

Kako da ojačamo svoju unutrašnju veru u …

Molim vas, odsad pokušajte da osetite da postoji Neko ko od vas ne želi ništa drugo osim radosti. Postoji Neko ko želi da vi stalno plivate u Moru Radosti i...

Telo je smrtno, dok je duša večna. U čem…

Duša je večna, a telo prolazno, istina je. Ali, moramo da znamo da su tri stvari od vrhunske važnosti: prvo, otelovljenje Istine; drugo, otkrovenje Istine; i treće, ispoljavanje Istine. Duša...

Zar nije neophodno prvo kontrolisati um …

Ako hoćemo da kontrolišemo um našom voljom, to će biti kao da tražimo od majmuna da nam ne smeta. Po samoj svojoj prirodi, majmun ujeda i štipa. Nemoguće je zaustaviti...

Zašto u Indiji, za koju se veruje da je …

Pošto sam Indijac, mogu da odgovorim na to pitanje. Nekada, Indija je bila zemlja mira. Sada su tu neprekidni sukobi i borbe. Zašto? Odgovor je jednostavan. Bog nam je dao...

Kako da čovek iznese na površinu unutraš…

Jedino pomoću molitve. Drugog načina nema. Treba da plačete i plačete, kao dete. Dete misli da će mu majka sigurno dati igračku ako za njom bude plakalo pet minuta. Ne!...

Ne znam šta će se zbiti sa mnom u budućn…

Ne, ne bi trebalo da brinemo. Naša vera u Boga, u našeg Unutrašnjeg kormilara ili u našeg duhovnog Učitelja bi trebalo da bude bezrezervna. Morali bismo da osećamo da Bog...

Kako da čovek zna koja je njegova posebn…

Da biste znali koja je vaša posebna misija, morate da uđete duboko u sebe. Na vašem neumornom putovanju moraju da vas prate nada i hrabrost. Nada će probuditi vašu unutrašnju...

Kako da proširimo srce i steknemo više b…

Duhovni život nije život ravnodušnosti. Međutim, čovek mora da koristi rasuđivanje kad ima posla sa svetom. Ako od srca dajete svima, bez obzira o kome se radi, ljudi mogu da...

Da li biste, molim Vas, mogli da kažete …

Svi smo mi tragaoci za istinom i zaljubljenici u Boga - bilo svesno, bilo nesvesno. Što se nas tiče, mi pripadamo onim prvim. Svesno, besano i neumorno mi nastojimo da...

Ako čovek koji je nezadovoljan svetom po…

Vaše pitanje pokazuje izuzetan osećaj za duhovne vrednosti. Tačno, svet je potpuno nesavršen. Život stoji kao ogroman znak pitanja. Zlo vidimo svuda. Sve su to problemi sa kojima se susrećemo...

Kako se meditira?

To je veoma komplikovano pitanje. Ako nemate učitelja, treba da počnete od toga što ćete čitati duhovne knjige koje su napisali pravi učitelji. To će vam pružiti inspraciju. Zatim, molim...

Šta podrazumevaš pod koncentracijom?

Koncentracija je javna tajna usredsređivanja čovekove pažnje na neki predmet ili osobu da bi se ušlo u njih i da bi se čovek poistovetio sa tim predmetom ili osobom. Krajnja...

Kakva je tvoja lična definicija Boga?

Pre nego što dam moju ličnu definiciju Boga, hteo bih da kažem da je svačija definicija Boga uvek ispravna. Nije jedino duhovni Učitelj u stanju da definiše Boga. Ne, čak...

Zašto čovečanstvo zagađuje i uništava Ma…

Majku Prirodu zagađuje i uništava životna stvarnost lišena težnje. To je veoma žalosno. Majka Priroda je postala sasvim bespomoćna, a ljudi koji pokušavaju da sačuvaju Majku Prirodu ni na koji...

Ima li duša u toku jednog života više mi…

Postoji samo jedna misija, ali ciljeva ima više. Jedna duša može hteti da u toku jednog života postane pesnik, slikar ili inženjer. Svaka duša može da stremi različitim oblicima kreativnosti,...

Da li jogom može da se bavi bilo ko?

Naravno, bilo ko može da se bavi jogom, takođe i nezavisno od svog uzrasta. Ali mi moramo razumeti šta sve joga u stvari podrazumeva. Na nesreću, podosta ljudi smatra da...

Da li je nastojati da postanemo bolji lj…

Te dve stvari moraju ići uporedo. One su kao lice i naličje istog novčića. Duhovnost znači unutrašnji napredak i spoljašnji napredak, ili, može se reći, unutrašnji napredak i spoljašnji uspeh....

U čemu je razlika između želje i težnje?

Želja je divlja vatra koja bukti i bukti i na kraju nas proždire. Težnja je blistavi plamen koji tajno i sveto uzdiže našu svest i na kraju nas oslobađa. Žeđ...

Kada se osećam nedostojno, sumnjam da će…

Upitaj se da li postoji bilo koji način na koji mi možemo da pobedimo Boga? Odgovor je: ne. Ako Bog upotrebi Moć svog Oproštaja, onda je ta Moć Oproštaja nesumnjivo...

Da li je vaša meditacija slična religiji…

Ne, ne radi se o religiji. Ja sam rođen kao hinduista, a vi ste možda rođeni kao musliman. Ako se stalno držimo svojih religija, ja ću možda govoriti da je...

Posetioci sajta

 Broj posetilaca: 11 gostiju