Ne samo hrišćanstvu i hinduizmu, već i svim religijama zajednička je jedna stvar: ljubav prema Bogu. Sve one cene istinu, samilost i oproštaj. Te božanske osobine vrhunski vladaju u najvećim dubinama svake religije. Sledbenici svake religije bi trebalo da na površinu iznesu te božanske osobine i da ih primenjuju sa ljubavlju, radosno i svesrdno u svojim spoljašnjim životima, za dobrobit čovečanstva. Na taj način, zajedno možemo da ispletemo divan i mirisan venac duša naroda.

Sri Chinmoy

  • Sri Chinmoy
  • Sri Chinmoy
  • Sri Chinmoy
  • Sri Chinmoy

Posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 11