Istočna filozofija je zasnovana na unutrašnjoj stvarnosti, dok je zapadna filozofija spoljašnja struktura. Istočna filozofija je kao seme, a zapadna filozofija je kao drvo. Ali mi osećamo da drvo ne može da bude lepo ni plodno ukoliko seme nije veoma produktivno. Zato ne samo da seme treba da bude dobro, već i tlo treba da bude veoma plodno.

Istočna filozofija i zapadna filozofija moraju da idu zajedno. Unutrašnja staloženost je filozofija Istoka, a spoljašnja moć je fillozofija Zapada. Unutrašnji spokoj i spoljašnja moć moraju da idu zajedno da bismo mi bili ispunjeni.

Sri Chinmoy

  • Sri Chinmoy
  • Sri Chinmoy
  • Sri Chinmoy
  • Sri Chinmoy

Posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 13