milost

Milost

„Lako je reći da je uz Božiju Milost sve moguće. To smo čuli od svakog duhovnog Učitelja. Ali, ova Milost ne dolazi tek tako. Ova Milost dolazi samo onima koji istinski žude da se okupaju u njenoj svetlosti. Ako je tragalac spreman da trči najbrže i da žrtvuje ono što ima i ono što jeste, ako je u svakom momentu spreman da se odrekne svega radi Boga, tada za njega ne postoji ništa nemoguće. Ako želite da trčite ka Bogu, božanska Milost je u vama i božanska Milost će raditi za vas“. – Šri Činmoj

***

Pitanje: Ako je lični napor takođe Božija Milost, kako onda tragalac može biti odgovoran za svoj uspeh ili neuspeh?

Šri Činmoj: Kada ostvarite Boga, uvidećete da je Bog sve dao bezuslovno. Bog je uspeo da ubrizga Svoju Volju u vas, dok neko drugi nije bio dovoljno prijemčiv. U trenutku kada osetite da Božija Volja deluje u vama i kroz vas, vaša je dužnost da molitveno i duševno uradite ono što Bog traži. Ako ne obavite svoje unutrašnje dužnosti, molitveno i duševno, jedino vi ćete biti za to krivi.
Bog vas neće kriviti ako ne uspete, ali Bog će vas svakako kriviti ako ne učinite ispravnu stvar radosno, duševno i samodajuće. Vi ste odgovorni jedino da vaše putovanje obavite sa pravim stavom; niste odgovorni ako vas ne dočeka uspeh. Trebalo bi da rezultate u obliku uspeha i neuspeha radosno i molitveno položite pred Njegova Stopala.

Veća sposobnost često dolazi
Ne od ličnog truda,
Nego od Milosti odozgo. 

Scroll to Top